Jumat, 20 September 2013

Sakapua Siriah dari Musra Dahrizal Katik jo Mangkuto

Musra Dahrizal Katik jo Mangkuto
Assallamualaikum Wr, Wb
Kaganti siriah nan sakapua, umpamo rokok nan sabatang, lah tacinto bajawek tangan, jo diri dunsanak nan basamo. Awa mulo niniak jo mamak, baiak pun alim jo ulama, sarato nan tuo cadiak pandai, langkok jo manti jo pandito, nan mudo arih budiman, hulubalang pagaran kokoh, bundokanduang samo di dalam, dalam saruan ambo juo, baiak di kampuang jo di rantau, ketek nan indak tasabuik namo,  gadang nan indak taimbau gala,  di lingkuang sambah kasadonyo.
Nak lapeh niaik di hati, nak sampai kaua dari ambo, ambo tatiangan carano basa,  babantuak sabuah buku, isinyo curito randai: bak badia tigo sapatiak, sadatak tigo dantumnyo. Nak asah siang bak hari, nak nyato tarang bak bulan, sabuah buku nan tabik, tigo curito di dalamnyo: nan partamo, Si Umbuik Mudo, nan kaduo Magek Manandin, nan katigo Santan Batapih. Hanyo nan niaik dari ambo, tantangan buku nan dibuek. Kok untuang pambari Allah, kajadi sitawa jo sidingin tulisan nan ambo buekko.
Sabab kan ba a dek baitu, aluran badan diri ambo, tantangan tulih manulih, aka singkek pandapek kurang, ilimu di Tuhan tasimpannyo, tapi samantang pun baitu, dek ujuik manantang bana, jan kalah sabalun parang, dipabulek alu panggali, indak nan labiah dari puntuang,  dipabulek hati nurani indak nan labiah dari untuang, walau kaangok-angok ikan, bogo kanyawo-nyawo patuang, patah kapak batungkek paruah namun nan niek dalam hati, mungkasuik tatap basampaian, dicubo juo bagulambek.
Anyo arapan dari ambo kapado dunsanak bakuliliang, kok basuo kalimaik nan ndak jaleh, titiak jo koma nan salah latak, bahaso Minangnyo basalemak, tapakai bahaso nan asiang, sangko bahaso Minang moderen, usah dicacek langkah sumbang, sabab baitu kato ambo, ambolah maraso yakin, nan niaik dunsanak nan basamo, tantu bakandak tabu nan manih, tabu tibarau nan tasuo, itu nan ado di ambo, pado manjadi upek puji, nan bedo jatuah dihimpok janjang, pado mambarek ka akiraik, barilah maaf banyak-banyak.
Nak jaleh tujuan kato nak asah buah rundiangan, mulonyo buku ka dicetak dek buek bakeh baunyi, dek alua ndak buliah indak, jalan tarantang nan baturuik,  labuah nan goloang lah batampuah, walau bak mano ragam dunia, bogo bak mano bunyi gandang, miki bak mano dabua ombak, sampai mamacah ateh karang,  namun nan niaik dalam hati, mungkasuik tatap basampaian.
Dek duduak manganduang niaik, kok tagak manganduang cinto, siang lah jadi angan angan, malam lah jadi buah mimpi, patang pagi ndak namuah lupo, bagai duri di dalam dagiang, bak tulang dalam rakuangan, sampai kini taraso juo baiyo- iyo jo adi, batido-tido jo kako, kudaraik sahabih tulang, pikiran sahabih aka ditukiak-an pandangan dakek, dilayangan pandangan jauah, iyo ka Dewan Kesenian dalam daerah Sumbar nangko.
Dibukak etoangan maso itu, disabuik sado nan taraso,  dek Pengurus Dewan Kesenian, baelah kato jo mupakaik, niaik mungkasuik dari ambo, babao ka dalam rapek, bahimpun tujuahkomite, samo manyabuik nan taraso. Dek bijak kato mupakaik, dapeklah bulek nan sagoloang,   basuo picak nan salayang, kato putuih meja batokok, bulek suaro maso itu, suri tagantuang kanyo uleh, iyo dek Dewan Kesenian, bangkalai tagamba nak nyo sudah, pado manjadi angan juo, deklah lamo dikanduang niaik, untuak manjalin cinto hati, hubuangan batin jan mangganggang, samisa silaturrahim di antaro niniak jo mamak sampai ka anak kamanakan, iyo di dalam koroang kampuang, taruih ka murik jo gurunyo, di satiok rumah sikola, walau rang rantau jo rang kampuang.
Aia taganang ambo sauak, tanun tarantang naknyo sudah, kayu batakuak barabahan, janji babuek batapati, lah bapakai janjang tampek naiak,  batampuah tango tampek turun, duduak baiyo jo batido, sajak di dalam koroang kampuang, sampai ka koto jo nagari, di dalam luak nan tigo, lapeh karantau tigo luak. Alah bulek jantuang ka kalupak,alah bulek kato ka mupakaik, adaik nak samo kito isi, limbago lah nyato ka dituang, kajadi pusako kamudian, iyo dek anak cucu kito, kok ilang bana curiang di batu, tulisan limbago tingga juo.
Alah tigo tali sapilin, alah tigo tungku sajarangan, alah aso di dalam niaik, untuak mambangun Minangkabau, sabab kan ba a dek baitu, pulai nan bapangkek naiak, maningga-an rueh jo buku, manusia bapangkek turun, maningga-an adaik jo pusako, hanyo nan niaik sipanulih, ujuik andai buah rundiangan, nak jaleh tujuan kato, bapalun paham nan haluih, lilitan aka jo budi, hakikaik manuju bana, sakiro paham dikandak-i, kapado dunsanak nan basamo, baiak di kampuang jo di rantau,  kok dapek kato sapakaik,  toloang jo doa di balakang, niakmaik tibo bala tatulak, nak dapek ridha dek Ilahi, itunyo rundiang dari ambo, saujuik sambah jo simpuah, jo wassalam ambo sudahi. ***
Padang, Maret 2007
Musra Dahrizal Katik Jo Mangkuto

Tidak ada komentar:

Posting Komentar