Rabu, 23 Oktober 2013

Kaba Sabai Nan Aluih


OLEH Anas Nafis

PENGANTAR

Cerita klasik ini disadur dari KABA SABAJ NAN HALUIH sebagaimana yang dituliskan Dr. Ph. S. van Ronkel dalam TBG. deel 56 – 1914.
Tidak seperti susunan yang termuat dalam TBG tersebut, dalam menyalin kembali kaba atau cerita ini dirombak dan diperbaiki penyajiannya termasuk penyesuaian ejaan agar enak dibaca.
Sebenarnya kaba atau cerita Sabai Nan Aluih ini tidaklah tertata dalam struktur adat Minangkabau yang baku.
Dalam cerita ini diriwayatkan Rajo Nan Panjang membunuh Rajo Babandiang, yaitu ayah si Sabai karena lamarannya ditolak.
Dalam adat Minangkabau seorang ayah tidaklah berperan atau menentukan jodoh anak-anaknya. Sebagai seorang sumando dalam keluarga istrinya sang bapak boleh dikatakan sebagai tukang aminkan saja.
Seharusnya Rajo Nan Panjang berang kepada mamak si Sabai, sebab mamaklah yang berperan dalam menentukan jodoh si Sabai dan bukan ayahnya, yaitu Rajo Babandiang.

Anas Nafis  
                  
Baladang ka sikadunduang,
Basiang ka rusuak rumah,
Karanduihkanlah1 di baju.
Sabai ai salangilah tuduang,
Hari ka haujan timah,
Barisuak hari ka Satu”.

Manjawab si Sabai Nan Aluih:
“Bapak ai janyo den di bapak – kununlah ka Satu nangko – jan pai bapak ka balai.

Aia manyuruik janyo denai,
Bukan to aia babelok,
Rasian buruak janyo denai,
Bukan to rasian elok.
                                            
Denai bamimpi malam tadi – jujuangan siriah bamimpi rabah – kabau gadang bamImpi hilang – ayam putiah bamimpi tabang – mimpi sudah denai tabangun.
Den ingo2 kiri jo kanan – saciek pun indak manyuaro3 – antah moh jihin nan manyuaro – antah moh setan nan manyuaro – marangeh bulu mandangakan”.
Manjawab Rajo Babandiang:
“Anak den Sabai Nan Aluih – ubuang4 nyao rangkai hati – ubek jariah palarai damam – si dingan tambak5 di kapalo.
Iyo molah bak pantun urang tuo,

Nasi sabuku saharian,
Makanan anak rajo cino,
Kok itu jinih rasian,
Itulah mimpi sabananyo.

Junjuangan siriah bamimpi rabah – karakok kok le ka naiak. Kabau gadang bamimpi hilang – si Kutak diagan6 urang. Ayam putiah bamimpi tabang – si Kutak ka pai barumah. Usah dikato-katokan – bia tau kito baduo”.

Manjawab si Sabai Nan Aluih:
“Bapak ai nyo den di bapak – dangakan mak den katokan.
                                            
Balaia kapa di labuan, 
Manuju baraik jo utaro, 
Kalau baitu bapak katokan, 
Ka bak a pulo kata ambo”.

Bakato pulo Rajo Babandiang:
“Anak ai Sabai Nan Aluih – kununlah sa Satu nangko – sia maambek tagurambek – sia managah tagurajah – ka pai juo denai nyo – sabab parang sabab di kito. Anak ai tinggalah di rumah”.

Kaba baraliah anyo lai – sungguah baraliah sinan juo. Maimbau Rajo Babandiang:
“Adiak ai Salam Salamaik – cakaulah kudo kakandangnyo – kudo nan tampuih7 balang kaki – nan mangangah nan mangangam – nan maminum aia timah – nan mangangam asok badia – adiak ai Salam Salamaik”.

Kununlah Salam Salamaik – dicakau kudo kakandangnyo. Lah sudah kudo dipakai-i – maimbau Salam Salamaik – maimbau tangah alaman:
“Tuan den Rajo Babandiang – kudo lah sudah dipakai-i – to molah kito bajalan”.

Lah turun Rajo Babandiang – lah tibo tangah alaman – naiak sakali ka ateh kudo. Bajalan Rajo babandiang – kok jauah alun ka sampai – kok ampiang tibolah kini.
Lah tibo di paparangan – di tangah padang pahaunan8 – di munggu nan kacenaian9 – di pinang nan linggayuran10 – di pimpiang nan lamah-lamah – di sikaduduak karang tigo.
Batamu Lompong Batuah – bakato Lompong Batuah:
“Iyo molah bak pantun urang,

Lah takacondan11 mato taji,
Kanai lilik banang di lua,
Tandonya parang ka manjadi,
Bapak si Sabai alah kalua.

Manjawab Rajo Babandiang:
“Tuan den Lompong Batuah – io molah bak kato urang daulu,

Palapah bakatak-katak,
Sakatak ka dalam padi,
Salangkah pantang den asak,
Antah kok nyao den pai”.

Bakato Rajo Nan Panjang:
“Tuan den Rajo Babandiang – usah dialuik bak manundo – anjua-anjua bak mananam – ganjua suruik bak manuga – jambo-jambo bak basiang.
Jokok salorong tantang lobak – anjak sapiriang ladang lai – tuan kok kanai tembakno – ditembak Rajo Nan Kongkong – tembakno Taeh Simalanggang – rueh tabu bak dibilangno – pucuak siriah bak digantiakno – anakno pulang pai – ratak tunam12 malintang – tuah manjadi pandapekan”.

Manjawab Rajo Babandiang:
“Tuan den Rajo Nan Panjang – ka nangko-nangkolah tuan – kamari-kamarilah tuan – mak den tutua mak den katokan,


Balaia kapa ka Banu Kopah13,
Jurumudi mamagang payuang,
Salangkah pantang den asak,
Antah kok lihia den kuduang”.

Bakato Rajo Nan Kongkong:
“Tuan den Rajo Babandiang – kamari-kamarilah tuan – ka tangah padang pahaunan – ka tangah padang paparangan”.

Malompek Rajo Babandiang – bamain Rajo Nan Panjang. Malangkah Lompong Batuah – tagurabai langkah nan kida – dinaikkan langkah nan suok – babunyi cando patikan – mandulang cando asok badia.
Lah kanai Rajo Babandiang – lah kanai jariang kapak – lah kanai liuak-liuak pinggang – lah kanai dapua-dapua bahu.

Tampan to kalerok14 lai,
Lah putuih aka ulua-ulua,
Tampan to ka elok lai,
Darah lah manyambua-nyambua.

Usah ditata mandi lai,
Bakusuak jo daun kubang,
Usah disasa mati lai,
Anak piluru lah bakubang.

Alah mati Rajo Babandiang – bakato Rajo Nan Panjang:

“Lubuak Basung jo Pariaman,
Lain Pasisia lain Bukit Tinggi,
Darah taserak di pahaunan,
Kami bajalan anyo lai”.

Manduoi Lompong Batuah:

“Lain Pasisia lain Bukit Tinggi,
Indak di darek anyo di rantau,
Palembayan samo dalam,
Sungai Baringin Tujuah Lurah,

Kami bajalan anyo lai,
Bapitaruah di langau ijau,
Baumanaik di ambun malam,
Sanang hati Lompong Batuah”.

Manigoi Rajo Nan Kongkong:

“Piduli Koto Siantah,
Pandan malilik panyabuangan,
Nyao putuih badan tahanta,
Nyao mangirok ka junjuangan”.

Kaba baraliah anyo lai – sungguah baraliah sinan juo. Dek untuang takadia Allah – balari rang paja ketek – ka gombak gombang palangai15 – ka karambia atok tungku – ka bawah anduang nan gadang16 – ka rusuak rumah si Sabai.
Maimbau rang paja ketek:
“Kakak ai Sabai Nan Aluih – to kakak batanun juo – bapak kakak sudahlah mati – ditembak Rajo Nan Panjang – di tangah padang paparangan. Dilawan indak taawai – di kawan indak taambiak”.

Takajuik si Sabai Nan Aluih:
“Adiak den rang paja ketek – io molah bak pantun urang,

Pipik pamai tabang ka capo17,
Hinggok di rantiang saliguri,
Aduah diak ai apo tu cako,
Ulang juo sakali lai”.

Manjawab rang paja ketek:
“Kakak den Sabai Nan Aluih – mak denai baleh pantun kakak,

Disasah rambuik di kuali,
Disasah lalu dirantangkan,
Usah diulang duo kali,
Marangeh bulu mandangakan”.

Kaba baraliah anyo lai – aliahnyo bakeh mandeh kanduang. Bakato Sabai Nan Aluih:
“Biai ai Sadun Saribai – dangakan mak den katokan – dangakan mak den tutuakan.
Io molah bak pantun urang – sorak sasuai-suai – badia sadaram-daram,

Katidiang bagajinjiangan,
Dituhuk jo paro-paro,
Ditinjau dalam sariangan,
Bak roman bapak den kano18”.

Manjawab Sadun Saribai:
“Anak den Sabai Nan Aluih,

Usah ribuik pandareh amek,
Palapah bakatak-katak,
Jan iduik pancameh amek,
Urang kok bagarah-garah.

Kon payah anak batanun – kok panek malantak suri19 – kunyahlah siriah daulu – to molah kito anak ai”.
Marentak Sabai Nan Aluih – mandabuak ke ruang tangah – mambelok ka biliak dalam. Diputa peti nan gadang – mandanguang tali bubuitan20 – tabukak peti katujuahnyo. Diambiak badia salareh – diambiak mansiu satompang – diambiak piluru ciek.
Bajalan Sabai Nan Aluih – malangkah ka ruang tangah – tajambo kaki ka bawah – talayuak pinggang nan lamah – mancamuak cumaro ambun – badarai pangarang sanggua – tagerai abuak nan panjang.
Lah tibo tangah alaman – mambelok ka rusuak rumah – tagerai rambuik nan panjang – tajelo sampai ke tanah. Maimbau Sabai Nan Aluih:
“Rang Baso rang Padang Tarok – rang Biaro rang Balai Gurah – rang Canduang rang Koto Laweh – rang Kurai rang Banuhampu – rang Sariak rang Sungai Pua – rang Sianok rang Koto Gadang – rang Salo rang Koto Baru – rang Kapau rang Pandam Basasak – rang Kamang rang Aia Tabik – rang Gaduik rang Tilatang – rang Magek rang Tigo Lurah – kok suko iriangkan denai – kok tidak bia den surang.
Io molah bak kato urang – bak adih pantun di nan tuo,

Nak bakuah nak bakanji,
Nak basudu bilang-bilang,
Elok untuang tuah mamanji21,
Kok tidak badan den ilang”.

Bajalan Sabai Nan Aluih – bajalan taliran-tintam22 – bajalan taantiak-antiak – samuik tapijak indak amti – alu tataruang patah tigo – lasuang tarimbek pacah balah.
Aduah bak mano payah badan – kok jauah alun ka sampai – kok ampiang tibolah kini.
Lah tibo garan di sanan – di tangah padang pahaunan – di tangah padang paparangan – lah tampak alalang lendo23 – lah tampak maik tabujua – takajuik Sabai Nan Aluih.
Maratok Sabai Nan Aluih:
“Bapak ai nyo den di bapak – siko moh bangkai taguliang – siko moh darah tatumpah – siko makanan mungko abih – siko minuman mungko kariang – bapak ai nyo den di bapak.

Sajak samulo den latokan24,
Indak dilatak dalam padi,
Dilatak sajo di pamatang,
Sajak samulo den katokan,
Indak dilatak dalam hati,
Dilatak saja di balakang,
Badan sia marasaikan.

Bapak ai nyo den di bapak – dangakan mak den katokan – mak den curai den papakan,

Aia manyuruak kato denai,
Aia babelok janyo bapak,
Rasian buruak janyo denai,
Rasian elok janyo bapak.

Himbaulah si Mangkutak bapak – Mankutak andaman25 bapak. Lamang sakabuang anjik Mangkutak – jaguang sakuduang anjik Mangkutak – buku-buku no anjik si Sabai.
Kok ado Mangkutak di rumah – bapantang maawai tungku. Kok pai bapak ka balai – kok manang ayam nan kuriak – dagiang-dagiang no anjik Mangkutak – tulang-tulang no anjik si Sabai.
Kok pai bapak ka tapian – si Kutak di ateh kudo – si Sabai di tangan kida”.

Manjawab Rajo Babandiang:
“Anak den Sabai Nan Aluih – indak baguno sasa kudian – sasa daulu pandapatan.
Kini bak itulah di anak – carikan aia ba a denai – carikan angin ba a denai – carikan banta ba a denai – raso karongkeh ubun-ubun”.

Manjawab si Sabai Nan Aluih:
“Bapak ai nyo den di bapak – ka gilo molah bapak den – dimalah ka dapek aia – kito kan di tangah nan angek. Ka pasiak molah bapak den – dimalah ka dapek angin – kito di kuruak nan dalam26. Ka dalang27 molah bapak den – dimalah ka dapek banta – kito kan di tangah paparangan.
Kok bapak nak aia juo – raguaklah aia mato den. Kok bapak nak angin juo – den kipeh jo langan baju. Kok bapak nak banta juo – kuduanglah langan sarueh – nak sanang hati bapak den – mak ueh28 hati si Mangkutak.
Lah gantiak-gantiak rambuik den – lah tambuih-tambuih baju den – baralah ka gadang rugi den. Sakali mangisai rambuik – saguci minyak tabuang. Duo kali mangisai rambuik – duo sukek piluru jatuah – baralah ka gadang rugi den.
Bapak ai tinggalah di siko – mak den cari Rajo Nan Panjang”.

Maimbau Sabai Nan Aluih:

                                                “Io molah bak kato urang,
Kok indak ditolong maluli29,       
Tolong manggantiah30 ba a denai,
Kok indak ditolong jo rugi,
Tolong jo jariah ba a denai.

Den tenteang indak tatenteang – den kiak indak takiak – rang kampuang tolong lah manolong – amak tabao31 bapak denai”.

Kaba baraliah anyo lai – sungguah baraliah di sinan juo – aliahnyo bakeh parasaian.
Ado sahari duo hari – bajalan Sabai Nan Aluih – mancari Rajo Nan Panjang. Bajalan bagageh-gageh – muko lah sirah bak cando sago – paluah di kaniang mamburisik.
Kok jauah alun ka sampai – kok tibo ampianglah kini. Lah tibo garan di sanan – di hadapan Rajo Nan Panjang. Bakato Sabai Nan Aluih:
“Tuan den Rajo Nan Panjang – dangakan mak den katokan – dangakan mak den tutuakan. Io molah bak kato urang,

Anyuiklah batang den takankan,
Den tutua jo paro-paro32,
To datang tuan den pasankan33,
Kinilah mungko basuo.

Kamari-kamarilah tuan – nyak siriah samo jo gambia – nyak santo baminyak arun.
Tuan tembak moh bapak den – tuan bunuah moh bapak den.
Jo sia tagak baujo – jo sia sadaun samakan. Tuan salapiak sakatiduran – sasukuang34 sakalang hulu – tuan salauak sanasi – mati bapak tingga di tuan – mati tuan tingga di bapak. Kini moh iko ka balehno”.

Manjawab Rajo Nan Panjang:
“Adiak den Sabai Nan Aluih – sabakan hati daulu – jan adiak pancameh amek – suruikkan hati daulu – nyak kito baiyo-iyo.
Mungko baitu kato denai – indak satie35 tingga di denai – satie lah tingga di bapak kau. Kini ka ba a pulo lai”.

Manjawab Sabai Nan Aluih:
“Tuan den Rajo Nan Panjang – tuan den nan manyih muluik – panuhuak kawan sairiang – pangguntiang dalam lipetan – panyuruak di palamunan36 – bataduah di lakek kanji – bapijak di orong-orong37.
Io molah bak janyo urang,

Anyuiklah batang den takankan,
Lai barisi anak limbek,

To datang tuan den pasankan,
Kini lah mungko ka den liek”.

Manjawab Rajo Babandiang:
“Adiak den Sabai Nan Aluih – dangankan mak den katokan – dangakan mak den tutuakan.

Io molah bak kato urang,
Mancik satampan jo rangkiang,
Pinjaik lawan jo gadubang38.
Baitu sanang no hati denai”.

Kaba baraliah anyo lai – sungguah baraliah sana juo. Bakato si Nirawatu:
“Tuan den Rajo Nan Panjang – dangakan mak den katokan – amak den curai den papakan. Io molah bak kato urang,

Jantuang katayo39 amek,
Pinang mudo kulik no mipih,
Usah tuan picayo amek,
Si Sabai muluikno manyih”.

Manjawab Rajo Nan Panjang:
“Adiak den si Nirawatu – sabalah adiak den daulu – mak kami baio-io – mak kami batido-tido – jo adiak Sabai Nan Aluih.
Mungko baitu kato denai – den lah buliah ka tantino – kasab40 batulih banang ameh – arago sataia ria41 Padang – arago saribu pitih garih. Mahalah urang nan mamakai – antah koh Rajo Nan Panjang”.

Maimbau Sabai Nan Aluih:
“Tuan den Rajo Nan Panjang – kamari-kamarilah tuan. Iyo moh bak kato urang,


Anyuiklah batang den takankan,
Den tuhuak jo ribu-ribu,
To datang tuan den pasankan,
Den turuik ka laman ibu.

Kini baitulah dek tuan – adat iduik baleh mambaleh – kaokan bana kareh tuan – amak den uji ameh matah – amak den tuluak42 bungka siko – amak den cubo masin garam – nan ma nan lamak makan di ang”.
Manjawab Rajo Nan Panjang – muko lah merah bak cando sago – tasingguang karuntuang miang:
“Kini baitulah di adiak – kalau baitu kato adiak – io molah bak kato urang,

Balaia kapa di labuan,
Balabuah tantang Indopuro,
Kalau baitu ka di kawan,
Ka bak a pulo kato ambo”.

Maimbau Rajo Nan Panjang:
“Rang luhak rang Limo Puluah – rang Taeh rang Simalanggang – Piobang Sungai Barangin – rang Suaian rang Sungai Balantiak – rang Libukan Padang Karambia – rang Situjuah Banda Dalam – rang Tanjuang Pati Lubuak Batingkok – rang Batu Ampa rang Tambun Ijuak. Kok suko iriangkan denai – kok tidak bia den surang”.

Bajalan Rajo Nan Panjang – ka tangah padang pahaunan – batamu Sabai Nan Aluih.
“Adiak den Sabai Nan Aluih – kalau baitu kato adiak – mak kito batimbang43 langkah – mak kito bapasiah44 muluik – mak samo manimbang badia”.

Malangkah Rajo Nan Panjang – bamain Sabai Nan Aluih. Langkah kida bajaraik45 – langkah suok bajajelo. Dinaiakan langkah nan kida – tagurabai langkah nan suok. Ditumpukan gandam46 tajelo – babunyi cando pakiak-an – mandulang47 asok badia – lah kanai Sabai Nan Aluih.
Bakato Sabai Nan Aluih:
“Tuan den Rajo Nan Panjang – pandai bana tuan manembak. Tibo di dado jadi panau – panau nan ampek puluah ampek – manjadi tangah limo puluah - tuah manjadi pandapatan. Cincin sambilan putuih ciek – nan ampek putuih ciek. Nan ampek tingga di ateh – nan ampek tingga di bawah. Lah putuih di tangah-tangah – putuih jo apo ka diuleh – mak den baleh pantun nantun,

Silereang anak rang Padang,
Makan jo kapalo maco,
Tuan nan geneang tangah padang,
Tahanlah tembak urang marando”.

Malangkah Sabai Nan Aluih – lompek sakayu kasah – lompek suruik sakayu genggang. Dinaikkan langkah nan kida – langkah nan kida bajajelo – langkah nan suok bajariek. Ka suok si ganjua lalai48 – ka kida si ganjua luluah49. Ka suok tampan manganai – ka kida tampan mambunuah.
Lah kanai Rajo Nan Panjang – lah kanai jariang kapa-kapa – lah kanai liuak-liuak pinggang – lah kanai dapua-dapua bahu – tampan to kalerok lai – darah lah manyambua-nyambua.

Usah ditata mandi lai,
Bakusuak jo daun lado,
Usah disasa mati lai,
Lah kanai tembak urang marando.

Bakato Sabai Nan Aluih:
“Adiak den si Nirawatu – dangakan mak den katokan – io molah bak pantun urang,
Katidiang sidingka-dingkau50,
Barisi si ampo padi,
Nirau ai baolah di gau,
Ambo ka pulang anyo lai”.

Bakato Sabai Nan Aluih – maratok marangkuah diri – manangih taisak-isak:
“Bapak ai janyo den di bapak – manto51 bapak badiam sajo - kok singkek indak bauleh - kok panjang indak bakabuang. Io molah bak kato urang – pantun papatah di nan tuo,

Alang bamain di udaro,
Ka awan manggungguang talua,
Dalam hari sahari nangko,
Kasudahan kito babaua.
                       
Ka awan manggunguang talua,
Manateh di tapak tangan,
Kasudahan kito babaua,
Tahun mano musim ka pulang.

Luruih jalan ka Payokumbuah,
Kayu jati batimbo jalan,
Tatakalo Sabai ka rusuah,
Bapak mati mande bajalan.

Kok runtuah rumah nan gadang,
Atok no baragiah-ragiah,
Palupuah di mande surang,
Talino baitu pulo,

Kok mati anak nan bujang,
Ratok no baragiah-ragiah,
Rusuah di mande surang,
Rugino baitu pulo.
Pisau kaciak guntiang tunalam,
Harum sapantun rumpuik manih,
Hari lah laruik rambang malam,
Pakabaran tak kunjuang abih.

Bakato Sabai Nan Aluih:

“Balaia kapa ka Surantiah,
Balabuah tantang Indogiri,
Tantang ka Indopuro,
Sadang nak io indak buliah,
                                                Sadang katuju indak lai,
                                                Kami nan tidak babatangno”.

Nyak duo pantun saririang,

Balaia kapa ka Banukopah,
Sarek muatan api-api,
Sadangkan sajo di nan alah,
To molah kito bahanti.-

                         

                                                                            
KETERANGAN


1.       Karanduih, karanduihkanlah di baju – bungkuslah dengan baju.
2.      Ingo – lihat.
3.      Manyuaro – berbisik.
4.      Ubuang – hubungan.
5.      Tambak – tampal.
6.      Diagan – dimaksud.
7.      Tampuih, kudo tampuih – kuda yang bulunya merah tua.
8.     Pahaunan – tempat berkumpul, pertemuan atau berunding.
9.      Kacenaian, cenai – tanda.
10.  Linggayuran – ramping tinggi.
11.   Takacondan – tacongkek, terjungkat, mencuat miring ke atas.
12.  Tunam – unjam, terunjam.
13.  Banu Kopah – benua Kutfah.
14.  Kalerok, takalerok – terputar.
15.   Nyao putuih badan tahanta – nyawa putus badan terhantar.
16.  Gombak gombang palangai – gombak tampan pelangi.
17.   Karambia atok tungku – kelapa yang tumbuhnya seperti kaki tungku.
18.  Ka bawah anduang nan gadang – ke bawah pohon yang besar.
19.  Capo – sembung (nama tumbuhan yang akar dan daunnya dipakaiu sebagai obat).
20. Kano – kena.
21.  Malantak suri – bertenum.
22. Tali bubuikan atau tali bubutan – tali pengikat peti, Cara melepaskannya dengan jalan menarik.
23. Tuah mamanji – termashur. Panji – bendera.
24. Bajalan taliran tintam – berjalan dengan hati gundah (kacau).
25.  Alalang lendo – melanda lalang.
26. Lato – letak. Den latokan – saya letakkan.
27.  Andaman, anak andaman – anak yang dipelihara baik-baik.
28. Kuruak nan dalam – lobang yang dalam.
29. Kadalang – akan gila (mau gila).
30. Mak ueh – agar puas.
31.  Maluli  - mengumpar benang kapas dengan alat kayu.
32. Gantiah, manggantiah – memintal benang.
33. Amak tabao – supaya terbawa.
34. Paro-paro, arang paro-paro – arang para-para.
35.  To datang tuan den pasankan – tidak datang tuan, saya pesankan.
36. Sasukuang – sebantal.
37.  Satie – setia.
38. Palamunan – onggokan kain yang tidak diletakkan sebagaimana mestinya.
39. Orong-orong – kerekan untuk menaikkan sangkar burung ketitiran.
40. Gadubang – kelewang besar.
41.  Katayo – rotan yang dianyam diikatkan pada bom pedati di bawah leher kerbau atau sapi.
42. Kasab – sebangsa kain kasar.
43. Ria padang – real (di kota) Padang, mata uang jaman dulu.
44. Tuluak – banding.
45.  Batimbang – bertukar. Batimbang tando – bertukar tanda.
46. Pasiah – fasih.
47.  Bajaraik – seperti kayu yang sukar dibelah, karena serat dagingnya berpilin.
48. Gandam – sejenis selendang.
49. Mandulang, asok mandulang – asap menabun.
50. Ganjua lalai – perjalanan (cara melangkah) yang elok dan tidak tergesa-gesa.
51.   Ganjua luluah, ganjua – hela, tarik, angsur .
52.  Katidiang sidingka-dingkau – semacam bakul.
53.  Manto – di sini diartikan mengapa. Dapat pula berarti “mantra atau ma-to atau mana dia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar