Sabtu, 12 Oktober 2013

KABA UMBUIK MUDO: Bapadoman Kapado Kaba Umbuik Mudo

Disusun dan Ditulih: Musra Dahrizal Katik jo Mangkuto
bagian 3

Gurindam Legaran 6
Sudah barundiang jo adiaknyo
Umbuik Mudo hatilah sanang
Kami aliah tujuan kato
Si Galang Banyak kito bincang
Dilapeh siriah jo pinang
Pamanggia urang di nagari
Lah tibo dihari nan dibilang
Alek bamulai hanyo lai

Rami alek indak tabado
Bahimpun urang nan banyak
Bapak mandeh sanang hatinyo
Kok untuang dapek jodoh anak

Umbuik Mudo talambek tibo
Alek lah rami tigo hari
Bajawek salam jo gurunyo
Sadang barundiang lah tu kini
Hap…Tah ...Tih ...


Keterangan
Sabalun angku Panjang Jangguik bakato-kato ka si Umbuik Mudo, kalau untuak bamain wakatu lai agak panjang, buliah dimulai jo sagalo bantuak kesenian nan ado di anak randai, kalau wakatu singkek agak ciek sajo kaluan kesenian tu, sasudah tu si Umbuik Mudo bajalan dilua legaran, diimbau dek angku Panjang Jangguik, Umbuik Mudo masuak kadalam legaran, lansuang bajawek salam.

Panjang Jangguik (27-6)
Manolah Buyuang Umbuik Mudo
Laimah datang kamari
Ba-a mangko talambek tibo
Lah tigo hari galanggang rami

Lah kalua pamenan adaik
Kalua  aguang jo talempoang
Sarato saluang jo dendang
Pupuik sarunai jo bansinyo
Langkok jo rabab tali ampek
Tari sewa tak buliah tingga
Alah kalua kasadonyo

Kini baitulah dek Buyuang
Buyuang imbau Pandeka Capek
Cubo basilek gak sajamang
Nak sanang hati nan basamo
Ba-apo pikiran Buyuang

Umbuik Mudo (28-6)
Kalau baitu kato ayah
Dek ambo talambek tibo
Nak ambo cubolah malangkah
Paulang-ulang kaji lamo

Tambilang di rumpun lansek
Tasisik di ruang lantai
Ambo cubo sado nan dapek
Nan tingga untuak rang nan pandai

Samantaro hari balun tinggi
Nak ambo cubo gak sajamang
Duduaklah guru mamandangi
Langkah kok ado banan sumbang

Kini baitu hanyo lai
Ambo imbau pandeka capek
Jan siang bahabih hari
Nak kami cubolah basilek
Sabalah guru samantaro

Umbuik Mudo (29-6)
Manolah pandeka capek
Kito lah lamo tak basuo
Kito ta mintak basilek
Ganti paulang kaji lamo
Apo pikiran dek pandeka

Keterangan
Pandeka capek tagak sasudah diimbau dek si Umbuik Mudo, tatap sajo dianta jo tapuak tangan paliang kurang, buliah juo ditambah jo kato-kato nan spontan, asah lai sasuai jo pakaro basilek, atau bajawek salam, sudahtu baru pandeka capek bakato-kato.

Pandeka Capek ( 30-6)
Umbuik Mudo urang nan bijak
Kalau baitu kaba bunyi
Nak sanang hati rang nan banyak
Di denai kandak ka babari

Kini lah guru nan manyuruah
Tak mungkin kito kamanupang
Asah samo bapaham taguah
Langkah ka kito rantang panjang

Umbuik daulu lah malangkah
Denai ma iriang dari siko
Lahia jo batin jan batingkah
Kito kok kanai mularaiknyo

Duo baleh cupak usali
Nan tatap kato pusako
Melah to niaik kanan suci
Kok malang ka ba a juo
Melah to cubo gak sajamang

Umbuik Mudo (31-6)
Kalau baitu kabaiaknyo
Kito bakameh hanyo lai

Keterangan
Katiko si Umbuik Mudo alah mulai malangkah silek, nan sarancahnyo mambuek pagaluik-an/pacakak-an silek agak sakali surang, sasudah itulah Puti Galang Banyak bajalan dilua legaran, darah si Umbuik Mudo lah tasirok dek mancaliak rancaknyo Puti Galang Banyak, kutiko si Umbuik Mudo sadang mamintak dalam basilek, talayang caliak si Umbuik Mudo sakali lai ka Puti Galangbanyak, awak sadang malengah kaki pandeka capek tibo di dado Umbuik Mudo, mambuek inyo tajatuah, tibolah cacek dek puti Galang Banyak.

Galang Banyak ( 32-6)
Lah hilang garak jo garik
Lakek kaki tibo di dado
Hati pandeka lah takilik
Dek ulah pandang nan cilako

Baburu ka padang data
Dapeklah ruso balang kaki
Baguru kapalang aja
Bak bungo kambang tak jadi

Bantuak lai bantuak sipuluik
Ditanak badarai juo
Elok capek babaliak suruik
Alek ko alek urang kayo

Kana daulu untuang diri
Ambiak camin pandang lah rupo
Mangko ditampuah galanggang urang
Usah dicinto lai nak mandi
Jaleh kapayah harok sajo
Mancaliak janiah sumua urang

Umbuik Mudo (33-6)
Oh Galang Banyak nan jombang
Indak elok urang pambangih
Usah muluik tadoroang lancang
Sasa kok jadi buah tangih

Nan sakik iyolah kato
Nan padiah iyolah rundiang
Dek nan tajam biaso luko
Bedo kok putuih dinan gantiang

Sungguah ambo urang marasai
Galang tapacik dinan ado
Kok nyampang singkek ndak tabilai
Kayo tak ado kagunonyo

Galang Banyak (34-6)
Kato usah doroang lompatan
Elok batulak jauah jauah
Alek kami alek bangsawan
Manga mangko sampai ditampuah

Indak didanga baritonyo
Iko nan Puti Galang Banyak
Tasabuik kamano-mano
Puti batujuah badunsanak

Kayo tasabuik di nagari
Tatuah kamano-mano
Ramah gadang sambilan ruang
Sapuluah jo padapuran
Sabaleh jo anjuang tinggi
Lumbuang balirik di halaman
Sawah batumpak dinan data
Ladang babidang dinan lereang
Mamutiah jawi tangah padang
Mahitam kabau dukubangan
Sidayang duo kali tujuah
Panginang tigo kali lapan
Budak den sakarek koto

Kini baitu hanyo lai
Usah ang lamo di siko
Rancak batulak kini kini
Ka runtuah adaek jo pusako
Suto jo ganiah ndak saragi

Panjang Jangguik (35-6)
Anak malang anak cilako
Usah bakato nan bak kian
Jan lai kau barundiang juo
Kato kok jadi sadu sadan

Sajak tadi denai danga-an
Kato kau lalu lalang sajo
Indak kau turuik pangajaran
Tuah tak tampak diruponyo

Urang basilek nan kau cacek
Kayo balindak kau panggak-an
Elok nan baiak kau pabuek
Dapek pitoloang dari tuhan

Siang jo malam lai baganti
Kok kunun barih jo takadia
Kito kan hanyo manapati
Kato kalua tak kau pikia

Umbuik Mudo (36-6)
Oh guru nan baiak baso
Tak elok talampau berang
Agak taheran hati ambo
Nan tak basalah nan batimbang

Ambo basilek nan tak pandai
Rundiang si Galang iyo pulo
Nak capek kusuik ko salasai
Elok lah pulang badan ambo
Ambo bajalan hanyo lai

Hap…Tah ...Tih ...

Keterangan
Angku Panjang Jangguik jo si Umbuik Mudo kalua dari legaran, dianta jo tapuak tangan, ayah si Galang Banyak masuak ka dalam legaran, langsuang bakato-kato jo si Galang Banyak.
Ayah si Galang Banyak (37-6)
Mano kau si Galang Banyak
Sajak tadi ayah danga-an
Lah cadiak bana ka-au kini
Cadiak ka sia kau baguru
Pandai ka sia kau baraja
Lah bijak bana kau mangecek

Kana dek kau samaso dulu
Samaso dalam buaiyan
Rangik saikua waden kajuik
Langau saikua den halau-an

Barulang kali nan baitu
Tiok sabanta mambuai-an
Kironyo hari ampiang siang
Lah tabik pija di timua
Sudah kami sambayang subuah
Mandeh kau pai ka dapua
Kopi tajarang nasi masak
Salasai makan jo minum

Mandeh kau pai kabalai
Waden lah pai ka ladang
Mancari baka untuak hiduik
Alun kariang paluah di kaniang
Guno jo iko ka kau baleh
Ayah ndak suko tantang itu

Kini baitu hanyo lai
Ka-au kok indak namuah suruik
Sasek ndak namuah kau kumbali
Nak bak mancukia banang kusuik
Tantu jo api manyudahi

Kok itu di kau nan katuju
Bialah ayah bajalan
Pulang ka kampuang ayah dulu
Pado mangusuik paratian

Galang Banyak (38-6)
Manolah ayah kanduang badan
Iyolah salah ambo tadi
Mandanga ayah ka bajalan
Bak bunyi patuih tangah hari

Kini ambo mamintak ampun
Dari muluik sampai ka hati
Sapuluah jari ambo susun
Indak ka ambo buek lai

Kok hanyo tingkah ambo tadi
Dek geneang langkah tajambo
Dek congkak lah lupo diri
Pangaja ayah lupo pulo
Hanyo nan pintak dari Galang
Tapijak dibaro hitam tapak
Tandonyo putiah tahan sasah
Kumuah dek abu kito gantiak
Sasek suruik talangkah kumbali
Pulangnyo kabalabeh juo

Kini ambo mamintak ampun
Ayah oi nambek lah bajalan
Sapuluah jari ambo susun
Ampuni sagalo kasalahan
Ba-apo pikiran ayah

Ayah si Galang Banyak (39-6)
Nak kanduang si Galang Banyak
Upeh racun hati jo jantuang
Sumangek darah nan putiah
Sibiran tulang nan salapan
Tanpa sidingin di kapalo
Jiko bak kato Galang tadi
Iyo pulo itu kironyo
Sasek suruik talangkah kumbali
Pulangnyo kabalabeh juo
Nan bak papatah kato bida

Dago dagi mambari malu
Sumbang salah laku parangai
Tapati kato nan daulu
Mangkonyo kusuik kasalasai
Nan pintak di badan ayah
Buek sahinggo iko ka ateh
Paralu anak pahami
Usah sapantun bungo malua
Kutiko tampuak lai bagatah
Wakatu badaun rimbun
Babungo di ujuang rantiang
Rang gatia jo jari manih
Disalo sanggua balatak-an
Jikok iradaek mangandak-i
Kok kucuik bungo nan kambang
Tapuak nan taguah koknyo layua
Jatuah baerak di halaman
Rang tundo jo sapu lidi
Baguluik masuak palambahan
Badan indak paguno lai

Itu nan usah anak pakai
Gadih indak tau diuntuang
Pandai mangguyu jo manjujai
Jadi sabutan dalam kampuang

Pakai lah gadih bapusako
Nan sapantun jo bungo cangkeh
Babungo di ujuang rantiang
Ditanai daun nan banyak
Jikok tibo maso-masonyo
Nyampang lareh digoyak angin
Gadang ketek sato mancari
Tuo jo mudo mangampuangan
Kok tajajak kapasa rami
Bagaluik kilo jo timbangan
Awak ketek harago maha
Sarik buliah maha dibali
Batanyo mangkonyo ado
Bamintak barunyo dapek
Itu nan patuik anak turuik
Banamo gadih bapusako
Walau ba-a cobaan hiduik
Indak karusak rumah tanggo
Alah kajaleh tu nak kanduang

Galang Banyak (40-6)
Manolah ayah kanduang diri
Nan mambimbiang ambo salamo ko
Sungguahlah sanang dalam hati
Mandanga pangaja ayah cako

Ambo simpan di dalam batin
Siang malam jadi padoman
Caliak lahia rasoi batin
Ambo nan taguah jo janjian
Ka ayah juo pulang kato.
Ayah Galang Banyak (41-6)
Nak kanduang balahan tubuah
Si bunsu imbauan urang
Kalau alah bapaham taguah
Hati ayah rasolah sanang
Kalau lah lapeh dari rusuah
Di sinan dunia kito kambang

Pado wakatu iko kini
Dek hari lah laruik juo
Rundiang di siko dihabisi
Kito tanangan samantaro
Ayah ka dalam hanyo lai.

Hap…Tah …Tih ...

Gurindam Legaran 7
Rundiang putuih kato saukua
Sananglah hati timba baliak
Pangaja ayah batarimo

Mano panonton nan budiman
Kito caliak si Umbuik cako
Ampia tibo tangah halaman

Satibo umbuik di rumah
Dima duduak bamanuang juo
Tarumuak raso paratian

Alun dapek hati talengah
Mandeh batanyo sakutiko
Panonton mari kito dangakan

Hap …Tah …Tih …

Mandeh Umbuik Mudo (42-7)
Nak kanduang si Umbuik Mudo
Balahan diri batang tubuah
Apokoh garan nan maibo
Dek pulang bahati rusuah

Kanai cacek anak di galanggang
Mangko duduak bamanuang juo
Atau dunia kalah dek urang
Tahimpik taruah dek nan kayo
Rusuah lah tampak manunai
Kamuko tampak mambayang
Lah patuik hanyuik bapintesi
Jawek dek anak buah andai
Usah baliku dinan tarang
Nak dapek mandeh mamikiri
Nak kanduang jawab lah sugiro.

Umbuik Mudo (43-7)
Kalau itu nan mandeh tanyo
Danga di mandeh jo nan tanang
Guru ambo datang ka iko
Nyo panggia ambo ka galanggang

Tadi pagi ambo bajalan
Lai dilapeh dek si Rambun
Ulah mato cilako badan
Kabakeh malu batimbun

Satibo ambo disinan
Guru mintak ambo basilek
Lah sudah langkah pambuka-an
Niaik mamacah langkah ampek

Baru mambukak langkah tigo
Langkah nan kida ka diasak
Tasirok darah di dado
Mancaliak Puti Galang Banyak

Lawan nan indak di acuah-an
Lah lakek kaki kadado
Paham di hati lah ta-angan
Tak namuah hilang di mato
Mancaliak ambo kanai kaki
Tibolah cacek dek si Galang
Kini baitu hanyo lai
Dek mandeh cubo lah pinang

Pinang lah gadih Galang Banyak
Untuang kok lai kasasuai
Sampai kan pasan dari ambo
Kabek sabalik buhua sentak
Rapek nagari nak ma ungkai
Dek kito kok lai tangga sajo

Itunyo kato nan ta unjuak
Mandeh oi pailah sugiro
Tangih kok lai mandeh pujuak
Bara ka sanang kiro kiro

Mandeh Umbuik Mudo (44-7)
Kalaulah itu nan tacinto
Mancinto baiak paruntuangan
Pasanang sajo kiro kiro
Bialah mandeh marundiangan

Tanang tanang Buyuang mananti
Kito ma-angan bungo kambang
Untuang kok lai batapati
Timba baliak hati nak sanang

Ba-alah nan iko kini
Di siko rundiang disadangan
Barisuak bajalan mandeh pagi
Kok untuang dapek nan diangan
Kito bacarai hanyo lai

Hap ...Tah ...Tih ...

Gurindam Legaran 8
Rundiang sudah kato sasuai
Lah samo sanang dalam hati
Asa nyo niaik lai ka sampai
Lamo jo lambek ka dinanti

Dek diri mandeh Umbuik Mudo
Mandeh Rubiah nyo singgah-i
Siriah di uncang dikapiknyo
Baitu adaik nan tajali

Bajalan juo maso itu
Mambaok pasan dari anak
Niyaik maminang nan nyo aju
Iyo lah Puti Galang Banyak

Lah tibo di laman rumah
Paluah  di kaniang lah marebak
Alun taraso lapeh payah
Maimbau mandeh Galang Banyak

Hap…Tah ...Tih ...

Keterangan
Mandeh si Umbuik jo Mandeh Rubiah dilua legaran, Mandeh si Galang Banyak dalam legaran lansuang maimbau kapado mandeh nan baduo dilua legaran.

Mandeh Galang Banyak (45-8)
O Mandeh si Umbuik Mudo
Mandeh Rubiah nan baiak budi
Di halaman kakak jan lamo
Itu cibuak basuahlah kaki

Mandeh Umbuik Mudo (46-8)
Mandeh si Galang nan budiman
Ambo jawek rundiang nan sapatah
Dek tagak kami di halaman
Disangko adiak ndak di rumah

Gadang sangajo jo mungkasuik
Mangko kami tibo di siko
Walau kok indak adiak tuntuik
Namun kami ka naiak juo

Mandeh Galang Banyak (47-8)
Putiah kapeh nan samo nyato
Putiah hati baka-ada-an
Di rumah kito bacarito
Lapiak lah sudah dibantangan

Hap …Tah ...Tih…

Keterangan
Untuak ma-anta mandeh rubiah jo mandeh si Umbuik Mudo masuak kadalam legaran, mako paralu dibuek galombang indak pakai lagu atau tapuak banyak sajo kalau wakatu singkek, lah tibo urang nan baduo ko di dalam anak randai duduak baliak, sudah tu mandeh Rubiah mambukak kato (Anak Galombang)

Mandeh Rubiah (48-8)
Mandeh si Galang nan baiak budi
Nan cadiak nan manih muluik
Paneklah lapeh dek baranti
Lah patuik rundiang ambo sabuik

Mulo salangkah dari rumah
Dilapeh ayah Umbik Mudo
Mambao kato nan sapatah
Sarato uncang jo isinyo

Kami dilapeh niniak mamak
Cukuik sagalo rang sumando
Cinto pikiran kami bukak
Dek adiak tumpuan kato

Uncang barisi siriah pinang
Langkok jo daun jo timbakaunyo
Oh adiak makanlah pinang
Nak dapek manyabuik kato

Oh adiak makan lah siriah
Siriah nyo udang tampak hari
Tampuak nan bagai kuku balam
Tagurabak gagak kainggok
Lantiak bak alang manari
Gagangnyo jawek-bajawek
Dahannyo malingka alam
Baurek tunggang ka bumi
Bapucuak cewang kalangik
Daun malepai ka udaro
Pucuaknyo bulek bak digiliang

Batahun dalam karateh
Samusim dalam badaman
Niaek mungkasuik naknyo lapeh
Pinto ka adiak diunjuak-an

Nan ta bungkuih di dalam uncang
Adaik limbago kami bao
Dek adiak makanlah pinang
Nak dapek manyabuik kato.

Mandeh Galang Banyak (49-8)
Manolah kakak nan baduo
Nan manih muluik panuturan
Kalaulah gugua di tampuaknyo
Siriah jo pinang ambo makan

Ambo makan siriah jo pinang
Baitu adaik nan biaso
Supayo hati samo sanang
Basaba kakak samantaro
Hap... Tah ... Tih ...

Keterangan
Anak legaran atau randai mati bagalombang sajo, indak pakai lagu untuak maanta urang nan batigo duduak makan siriah, sudah anak randai bagalombang kutiko lah duduak baliak, mako urang nan batigo lansuang tagak, mandeh Galang Banyak mulai bakato.

Mandeh Galang Banyak (50-8)
Kakak oi juo janyo ambo
Lah habih siriah sakapua
Sarilah naiak ka padoman
Pado bahabih hari juo
Lah patuik mambukak tutua
Bukaklah kato pambaoan

Adaek limbago nan balukih
Cupak usali jan talamun
Jo uncang kakak manyiriah
Arah manjuluak buah ranum

Warih tuak patiah nan sabatang
Sampai kini bapakai juo
Supayo hati naknyo sanang
Sabuik dek kakak nan taraso

Mandeh Rubiah (51-8)
Adaek limbago nan bapakai
Kok duduak basiriah siriahan
Niyaik mungkasuik naknyo sampai
Ambo bukak kato pambaoan

Ibaraik kato nak batimbang
Tangih taisak adiak pujuak
Adiak manaruah bungo kambang
Kami baniyaik nak manjuluak

Kaadiak kami bakandak
Lah lamo manjadi angan
Nan gadih Puti Galang Banyak
Jo si Umbuik kito patunangan

Itu nan cinto dalam agak
Untuang tasarah ka Ilahi
Cubo lah timbang jo gamak

Lai koh samo dalam hati
Pulang kapado adiak juo

Mandeh Galang Banyak (52-8)
Kalau baitu kaba bunyi
Rundiang dari mandeh Rubiah
Sulik di ambo bapambari
Dek ayah si galang ndak di rumah

Kakak kan alah tau juo
Adaik Minang nan kito ganggam
Kurang pareso sio-sio
Kurang ilimu suluah padam

Manolah kakak nan baduo
Nan bijak manjawab andai
Suko bana kami basamo
Putuihnyo di urang kamamakai

Kalau basukek di nan panuah
Kalau mangati samo barek
Asah si Galang Banyak namuah
Buhua ka kito kabek arek

Basaba kakak mananti
Kami rundiangan jo si Galang
Baiak jo ayah jo datuaknyo
Untuang kok lai ba tapati
Timba baliak hati nak sanang
Pulang kapado kakak juo

Mandeh Umbuik Mudo (53-8)
Kalau baitu parundiangan
Mananti kato Galang Banyak
Alun kabuliah nan diangan
Kato si Galang nan ambo mintak

Kok buliah pintak ka adiak
Imbaulah gadih si Galang
Nak lakek hitam ka nan putiah
Hati didalam naknyo sanang
Jalan luruih nan kami tampuah
Baitu adaek nan bapakai
Ambo mintak sungguah sungguah
Jo si Galang ambo nak baandai

Mandeh Galang Banyak (54-8)
Malantiang mahadang tampuak
Tantu kabuah alamaiknyo
Alam takambang jadi guru
Kok buah sajo kakak juluak
Usah manyasa pado ambo
Dek indak adaik nan baitu

Kalau itu nan kakak mintak
Nak tantu hitam jo putiahnyo
Ambo imbau si Galang Banyak
Mananti kakak samantaro
Hap ...Tah ...Tih …

Keterangan
Anak randai mambuek galombang, untuak maanta mandeh Galang Banyak kalua dari legaran, dari lua legaran Puti Galang Banyak masuak, satibo Puti Galang Banyak di dalam, anak randai duduak baliak, Puti Galang Banyak bakato-kato.

Galang Banyak (55-8)
Oi mandeh nan baiak budi
Mandeh kanduang si Umbuik Mudo
Ba-a mangko sampai kamari
Dek indak disangko-sangko

Badan ambo tadamam-damam
Mandeh maimbau-imbau sajo
Cubo lah curia jo papakan
Nak sanang darah di dado
Bersambung Bagian  4

Tidak ada komentar:

Posting Komentar