CARITO RANDAI MAGEK MANANDIN:Bapadoman Kapado Kaba Magek ManandinDisusun Baliak Dek Musra Dahrizal Katik jo Mangkuto


(BAGIAN 2)

Rang Kuniang (19-2)

Tuak Mudo Sijabang Sati
Nangkodo di dandang panjang
Koknyo rang taluak Tanun Suri
Buliahlah pulo kami bincang

Tuak mudo cubo pikia-an
Runuik lah jo aka budi
Tabantang talutuak tangah jalan
Putuih dek urang pulang pai

Banyak urang koto nan duo
Ambo biaso singgah sinan
Kok ndak salah ambo bakato
Mungkin ka samo jo Piaman

Kok anyo puti pingitan
Balabiah, kurang saketek
Di etoang-etoang dipikia-an
Puti nan ampek puluah ampek

Ditiliak-tiliak jo pandapek
Atah jo bareh nak basisiah
Didalam ampek puluah ampek
Barampek puti nan balabiah

Di dalam puti nan barampek
Dalam di-inok dimanuangan
Jarang buliah maha didapek
Nan labiah diri si Santan

Ba-alah tando labiahnyo
Bogo kok samo dalam hati
Si Santan elok basonyo
Dang Dami ba Buruang Nuri

Dang Dami ba buruang rancak
Buruang ka pancari tuan
Kok hanyo buruang nan bijak
Pandai batutua ba kiasan

Pandai taurat pandai tanuang
Tahu di galah nan salapan
Pamenan Dang Dami ateh anjuang
Patuik dijinjiang ka Piaman

Malang saketek kok ndak dapek
Sulik di jinjiang nyo ka Tiku
Dang Dami bakabek arek
Buruang inyo pancari judu

Barabuik puti nak mambali
Di nan rancak samo katuju
Gak surang haram kok bajadi
Kandak datuak kok lai balaku
Apo pikiran datuak mudo.


Anggun Nan Tungga  (20-2)

Rang Kuniang duo kali lapan
Jo rang Itam duo kali tujuah
Tarimo kasi di unjuak-an
Lah dapek kato nan sungguah

Mandangan kato parundiangan
Tacinto dihati nak manyilau
Nak jan tarigih dipikiran
Rancak singgah kito ka Tanau

Mandanga Patiah Maudun
Tasabuik Tumangguang Kayo
Antah kami urang sarumpun
Elok disigi ka tunggua nyo

Kato lah tarang nan bak bulan
Indak basuluah batang pisang
Kok lah tibo tembak di sasaran
Baru manyuni jo manyanang

Salamat bujang ka janang
Bujang kesoang malah kamudi
Aliah lah padoman pandang
Iyo ka Taluak Tanun Suri

Tapek-an arah jo tujuan
Jaleh manantang madok kiun
Masuak-an dandang kalabuahan
Kadalam kualo Banda Ruhun
Bujang lakeh lah karajoan
Nak capek tibo di tabiang
Ganggam bak raso lah di tangan
Sangka bak raso lah dijinjiang

Tantangan mamak nan baduo
Raso lah tibo di hadapan
Sapueh payah lai bajaso
Dunia kok lai ba balasan
Salamaik capek lak batenggang.

Bujang Salamaik (21-2)

Kalau baitu buni rundiang
Ambo batenggang lah sakali
Walau putuih lihia nan gantiang
Titah ka ambo jujuang tinggi

Sabab ba alah dek baitu
Titah paralu ambo turuik
Datuak nan dibimbang ragu
Ambo sato bahati kusuik

Badan sajo nan dilauik
Tubuah di ateh Dandang Panjang
Raso lah tampak nan dijapuik
Alah tasawang rang nan ilang

Tagak lah datuak ka haluan
Nak ambo pai mangamudi
Dandang nak capek ka labuahan
Untuang balaku kandak hati
Molah to ansua palaiaran
Hap ...Tah ...Tih ...

Gurindam Legaran 3

Salamat lah duduak dikamudi
Nyo aliahan tujuan dandang
Tungga lah tagak dihaluan

Lah samo sanang dalam hati
Nan lah ilang ragu jo bimbang
Dituju taluak palabuahan

Lorong Salamaik jo Nan Tungga
Arok hati alang kapalang
Dandang bak pucuak dilanca-an

Bagai disusun palau tingga
Batambah sumangek dandang panjang
Ma macah ombak dilabuahan

Dek untuang balun ka sarau
Mujua lah tampak tanah tapi
Dandang lah masuak kalabuahan

Nan tigo ratuih lah bagalau
Tungga maimbau nyo sakali
Panonton mari to danga-an

Hap ...Tah ...Tih ...

Keterangan
Salasai anak randai duduak, tagak kasadonyo baliak, samo batanyo ka tuak mudo, disuruah duduak dek Nan Tungga, jo rundiangan biaso sajo, baru bakato tuan Tungga, kadiri bujang si Salamaik.

Anggun Nan Tungga ( 22-3)

Mano kalian kasadonyo
Nan tigo ratuih di dandang
Guluang lah laia katujuahnyo
Kakok karajo surang-surang

Pakameh Lelo Majanun
Pakokoh si Sapu Rantau
Tembak lah adok ka Ruhun
Nak luluah Nagari Koto Tanau

Nak tantu elok jo buruak
Salamat sugirolah ang bujang
Indang lah nan tigo pucuak
Isilah Sinago Umbang
Salamaik capek lah bakameh.

Bujang Salamaik (23-3)

Tuak Mudo Simagek Jabang
Nangkodo si Jabang Sati
Salamo kito dalam dandang
Nan tigo pucuak lah barisi

Kok inyo Sinago Umbang
Talatak adok ka haluan
Pancaliak musuah kok nyo datang
Panyambuik sangketo lawan

Tantangan Lelo Majanun
Sabalah suok nyo talatak
Kok nyampang di langga lanun
Kito nan rintang manembak

Nan tangah si Sapu Rantau
Inyo lah kameh tiok hari
Salangkah inggok bak langau
Parang basosoh ka nyo nanti

Nan gadang lah kameh pulo
Mariam lah madok ka sasaran
Tembak tapulang ka Tuak Mudo
Titah lah ambo karajoan

Anggun Nan Tungga (24-3)

Salamat kok lah sugiro
Alah ang inang jo piluru
Buyuang patapek sasarannyo
Mahadok tigo pinjuru
Nan tuo-tuo-an juo
Banamo Sinago Umbang
Ka Banda Ruhun sasarannyo
Ka gonjoang Musajik gadang

Tembaklah gonjoang Musajik
Musajik Patiah Maudun
Paninjau batin dalam raib
Dek baliau duduak mahukum

Nan tangah Sisapu Rantau
Ka Koto Tanau mahadoknyo
Lahia jo batin kito silau
Nak tau Tumangguang Kayo

Nan bungsu Lelo Majanun
Agak kabaraik mahadoknyo
Baraso kito lah di Ruhun
Nak tahu diri nan Gondo

Bujang lakeh lah karajoan
Nak capek tibo di tabiang
Ganggam bak raso lah di tangan
Sangka bak raso lah di jinjiang

Bujang Salamaik (25-3)

Tuak Mudo Rajo rang Tiku
Imbauan Sutan Pamuncak
Ambo heran bacampua ragu
Gonjoang Musajik ka ditembak

Sungguah Musajik rang di Ruhun
Tapi nan punyo mamak kito
Tampan tuak mudo ndak panyantun
Namuah marusak jo binaso

Indak takana di Tuak Mudo
Papatah gurindam minang
Sadang nan elok kito cinto
Nan buruak juo nyo nan datang

Kok kunun buruak nan di angan
Ma adang musuah jo sangketo
Dunia kok sampai babalasan
Badan jo nyawo padanan nyo

Tuak Mudo baolah bapikia
Ambo manyabuik nan taraso
Langkah sumbang lah nyato mungkia
Dunia akhirat kok binaso

Anggun Nan Tungga : 26-3

Salamat danga-an rundiang
Kato Buyuang nyato lah bana
Kok pandai tagak di tabiang
Labiah sakokoh di nan data

Kok nyo kualo Banda Ruhun
Baiak pun koto kaduonyo
Indak rang lain nan mahukun
Rajonyo mamak kanduang kito

Tangkainyo kito nan mamacik
Tak patuik jadi pancameh
Kok putuih gonjoang Musajik
Cancang nan indak ka tapampeh

Kito ma uji dalam dangkek
Ma uji hakim Koto Tanau
Mancaliak pandai jo pandapek
Lahia jo batin kito silau

Tapi kok malang kito kini
Tagak ditabiang patuik jatuah
Hukum bunuah nak ambo mati
Hukum buang nak ambo jauah
Salamaik inanglah katigonyo

Bujang Salamaik (27-3)

Kalau baitu kareh hati
Sipaik manuruik melah ambo
Dek Mariam alah barisi
Nak ambo tembak-an katigonyo.

Keterangan
 Bujang Salamaik nyo manembak, malapeh mariam katigonyo, nak jan mangasan bana, untuak malapeh mariamko,dianta-an jo galombang silek, nan agak capek balabeknyo, ditambah jo tapuak galemboang, kok alun samparono lai rasonyo, buliah ditukuak jo ditambah, jo bunyi gandang nan gadang, sabanyak tigo kali sajo, untuak manjalehan bunyi tembak, kalau alah duduak anak randai, baru bakato si Salamaik.

Bujang Salamaik ( 28-3)

Tuak mudo nan cadiak pandai
Titah lah sudah dijalan-an
Alamaik cando nan lah kanai
Mandatak ka tapak tangan

Mambaleh ka jari ampu
Dalam taropoang tampak nyato
Gonjoang lah kanai dek piluru
Ta kolak antiang-antiang nyo

Nyato di dalam pamandangan
Indak ta-ambek tabulintang
Takajuik diri si Santan
Patiah Maudun lah tagamang

Kini di mabuak hati ragu
Sadang dilamun kiro-kiro
Taragak di tanah Tiku
Takana pusako lamo

Baitu bana lah nan tampak
Lah jaleh kanai sasarannyo
Salasai sudah mbo manembak
Anyo mananti akibaiknyo

Anggun Nan Tungga (29-3)

Salamat bujang nan bijak
Sungguah kok iyo lah baitu
Tangguang kapalang ang manembak
Antiang-antiang nyo nan ang tuju

Usah lah itu ang sasa-i
Ganggam umanaik lah dek Buyuang
Kok tibo dago Tanun Suri
Pandai-pandai manyambuik gayuang

Elok-elok manjawek kato
Bijak-bijak maelo paham
Nan lai tarang dipanyato
Nan kabua tambah dipakalam

Kok datang usua jo pareso
Bao barundiang bakucindan
Nyampang nyo tibo mamak kito
Nan gaib usah dibana-an

Lawan jo garah bakucikak
Tinjau jo budi dalam-dalam
Kunci paham nyo nak tabukak
Nan batin hati lah mangganggam
Bapaham bujang tantang itu
Ambo nak tidua bakalumun.

Bujang Salamaik : 30-3

Tuak mudo ampuni ambo
Titah ka ambo jujuang tinggi
Kok tibo usua jo pareso
Bialah ambo mahadok-i
Datuak kadalam lah daulu.

Hap ...Tah ...Tih ...

Gurindam Legaran 4

Dek latuih nan tigo pucuak
Bunyi manggaga ka nagari
Gamuruah katangah koto

Patiah Maudun sadang duduak
Tacameh raso dalam hati
Bak bunyi pusako lamo

Aluran si Sapu Rantau
Panyapu rantau nan tujuah
Lai bak namo bak gunonyo

Koto rang Tanau nan lah kacau
Santan Batapih nan lah rusuah
Bunyi dimano koh asanyo

Walau Maudun nyo lah risau
Ganggam iman nyo kokoh juo
Haram lilah paham kok sumbiang

Maimbau murik dek baliau
Nan bagala si Malin Mudo
Lalu ba andai jo barundiang

Hap ...Tah ...Tih ...

Keterangan
Aluran diri Malin Mudo, jo diri Patiah Maudun, lah ado ditangah lingkaran, sabalun anak randai duduak, sudahtu baru nyo bakato.

Malin Mudo (31-4)

Manolah ayah kanduang diri
Barilah maaf badan ambo
Mandanga mariam tadi
Itu sabab ambo dek tibo

Satibo ambo dihalaman
Payah bapikia elok buruak
Apo koh garan nan katibo
Hati ragu batambah heran
Gonjoang Musajik nan lah rukuak
Tacampak antiang-antiangnyo

Gonjoang Musajik gadang kito
Sumerak Kualo Banda Ruhun
Nyato lah cacek jo binaso
Mungkin lah dilangga lanun

Musuah sangketo nan lah datang
Bunyi nan sajak di kualo
Oh…ayah apo ka tenggang
Barilah aka jo bicaro

Patiah Maudun ( 33-4)

Manolah garan Malin Mudo
Hilang-an cameh dalam hati
Kalaunyo musuah jo sangketo
Jo saba tanang kito nanti

Indak elok urang pangguluik
Urang pangguluik lambek sampai
Urang pancameh mati anyuik
Urang pandorong gadang kanai

Nan tanang ulu bicaro
Dalam aniang baribu aka
Dirunuik kato ka asanyo
Nak tantu ujuang jo pangka

Pandapek badan diri ambo
Kalau ndak salah pandangaran
Latusan sajak di kualo
Datang nan dari palabuah-an

Bak kato bida rang di Tiku
Papatah Minang di Piaman
Cubo mancubo rang daulu
Ajuak ma ajuak paratian
Kok urang mancubo kito
Andak mandugo dalam dangkek
Langkah kok salah tajombo
Budi nan dalam katasakek

Malin oi saba lah daulu
Timbang di dalam kiro-kiro
Sungguah tampak katampek lalu
Jalan kasuruik kana juo

Malin Mudo (34-4)

Manolah ayah kanduang diri
Kalau baitu buni kato
Lah hilang cameh dalam hati
Lah agak suni kiro-kiro

Sipaik rang ketek mudo matah
Di ambo nyato tapakai
Balun talangga nyo lah pacah
Baru talatak lah badarai

Walau lai ambo baguru
Alah pangaja dari ayah
Pandang laia baru nan tantu
Nan gaib balun lai jilah

Kini baitu lah dek ayah
Nak tantu buruak jo baiak
Ayah barilah ambo titah
Apokoh untuak ka ditariak

Patiah Maudun (35-4)

Mano lai garan Malin Mudo
Sawajah tantang nan bak kian
Buruak jo baiak koknyo tibo
Basamo kito mamikia-an

Tapi wakatu iko kini
Loroang latusan nan tadanga
Indak tarigi dalam hati
Baraso lanun nan malangga

Koknyo badan diri ambo
Samanjak mandanga bunyi
Antah rusuah antah nyo ibo
Ramuak rasonyo dalam hati

Adang paham malinteh angan
Tubuah latiah badan lah litai
Mangirok darah dibadan
Baru mandanga gonjoang kanai

Kini baitu lah dek Malin
Paham disiko to sudahi
Samo to runuik dalam batin
Kok tibo lawan kito nanti

Hap ...Tah ...Tih ...


Basambuang ka bagian tigo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pro-Kontra Pemekaran Nagari Era Otoda Kembali ke Nagari

(Bagian 5 dari 5 tulisan-Habis) OLEH   Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo Dari perspektif nagari di Minangkabau dan sistem pemerintahann...