CARITO RANDAI MAGEK MANANDIN:Bapadoman Kapado Kaba Magek Manandin

Disusun Baliak Dek Musra Dahrizal Katik jo Mangkuto 

(BAGIAN 3)


Keterangan
Sahabih kato Patiah Maudun, Santan Batapih nyo lah masuak, manamui urang nan baduo, katangah legaran anak randai, buliah dianta jo galombang, atau jo tapuak tangan sajo, kalau anak randai alah duduak, si Santan barunyo bakato.

Santan Batapih (36-4)

Manolai garan ayah kanduang
Barilah ampun badan ambo
Bumi bak raso ka mangguluang
Itu sabab ambo dek tibo

Ambo nan sadang manarawang
Bangkalai sadang tagamba
Banang nan indak dapek mato
Lah putuih banang nan tarantang
Suto ndak tantu ujuang pangka
Dek mandanga latusan cako


Dek gaga bunyi latusan
Sampai ma-anjak batu sandi
Lantai dipijak baginjai-an
Tapana ambo surang diri

Lah tacampak gonjoang Musajik
Inyo lah cacek jo binaso
Tagak nyo luruih tiok hari
Tacancang adok kalangik
Kini lah condoang ndak badayo
Hilang sumangek mamandangi

Antiang-antiang si mambang bulan
Lah ilang dari tampuaknyo
Tabang digungguang dek piluru
Taisak tangih sadu sadan
Ayah kok kanai londoang pulo
Kiamaik dunia nan piatu

Itu dek ambo nan marusuah
Sajak samulo ateh anjuang
Bakeh bapijak kok nyo runtuah
Ba-alah ambo punyo untuang

Bakeh bagantuang koknyo sakah
Caia langik tanggalam bumi
Kok malang tibo di ayah
Itu sabab ambo kamari

Patiah Maudun (37-4)

Nak kanduang Santan Batapih
Duo jo diri Malin Mudo
Dek cameh, bana jan habih
Nan tanang ulu bicaro

Kok hanyo gonjoang Musajik
Ayah nan indak ragu bana
Di ayah lai nan ma rumik
Iyo lah bunyi nan tadanga

Tantangan latusan cako
Saketek indak batuka
Haram lillah kok nyo babeso
Buni pusako ayah bana

Abih sumangek tanah Tiku
Mariam tu tigo satuangan
Pusako niniak nan daulu
Di Piaman ayah tingga-an

Nan tuo si Nago Umbang
Bunyi manggaga ka udaro
Itu pusako niniak moyang
Manga dek sampainyo ka iko

Nan tangah si Sapu Rantau
Panyapu rantau nan tujuah
Tiku Piaman kok lah kacau
Mariam lah dirampok musuah

Nan bunsu Lelo Majanun
Cukuik dirumah ditingga-an
Antah kok di langga lanun
Lah kalah Tiku jo Piaman
Raso tabayang batang mangguang
Nan tampek darah ta tumpah
Tacinto ayah jo koroang kampuang
Oh…Santan joalah ayah lengah

Santan Batapih (38-4)

Ampuni ambo ayah kanduang
Kalau itu rundiang disabuik
Caia bumi tinggalam gunuang
Dunia wak caliak kalam kabuik

Dek sabab bunyi latusan
Tembak nan datang di kualo
Ayah tacinto jo Piaman
Ba-alah untuang badan ambo

Ayah nan manyada untuang
Ka ambo mabuak batimbun
Kok padam api nan sapuntuang
Galok gulito Banda Ruhun

Ayah pasaba kiro-kiro
Cubo lah ayah agak-agak
Bunyi ko banyak nan sarupo
Kok indak pusako awak

Malin Mudo (39-4)

O…ayah cubo danga-an
Rundiang si Santan iyo pulo
Bunyi ko banyak nan saroman
Bantuak nyo banyak nan sarupo

Ayah rusuah kamilah bimbang
Lah samo bahati risau
Kok indak si Nago Umbang
Indak pulo si Sapu Rantau

Sabalun siang bak hari
Walau tadanga suaronyo
Nambek lah rusuah dalam hati
Balun tantu iyo indak nyo

Nak asah tarang bak bulan
Kok iyo Lelo Majanun
Elok di liek ka labuah-an
Kito tinjau melah ka kiun

Patiah Maudun (40-4)

Mano lai garan diri Santan
Duo jo diri si malin mudo
Bogo banyak bantuak nan saroman
Barang awak indak ka lupo

Walaupun carai bamusim
Miki kok canggang lah batahun
Gak saketek indak balain
Lah nyato Lelo Majanun

Lah asah si Nago Umbang
Indak ka mungkia pandangaran
Kok lah diganggam urang
Lah mungkin bakisa tangan

Buni tadanga laia batin
Iyo si Sapu Rantau bana
Cinto pamai kok nan lah mikin
Kok lah mularaik Ameh Manah

Kok anyo indak baitu
Indak basabab bakarano
Indak barasak dari Tiku
Ndak mungkin sampai nyo ka iko

Dek ulah Sinago Umbang
Dek laku si Sapu Rantau
Lah ramuak hati nak pulang
Saruan kampuang lah maimbau

Santan Batapih (41-4)

Ayah oi danga-an malah
Kato nan bana ambo bincang
Nambek pikiran dipapacah
Sungguah nyato Sinago Umbang

Bogo asah si Sapu Rantau
Kok iyo Lelo Majanun
Antah rang Tiku nan ka Tanau
Masuak Kualo Banda Ruhun

Salamo ayah tingga-an
Nan ketek koknyo lah gadang
Kini balaia ka lautan
Nyo baok Sinago Umbang

Sabab ba alah dek baitu
Ambo lai mandanga bunyi
Sutan Pamuncak rang di Tiku
Tasabuik sampai ka mari

Rang ketek banamo tigo
Dek ketek Sibadu Rahman
Tanangan diri si Gondo
Rajo rang Tiku jo Piaman

Lah gadang Sijabang Sati
Imbauan Anggun Nan Tungga
Kok lah baliau nan kamari
Cubo lah ayah pikia bana

Itu pikiran diri ambo
Mungkin Nan Tungga nan lah datang
Sinago Umbang inyo bao
Tubuah ayah nan lah tagamang

Ayah pasaba kiro-kiro
Sanangan sajo paratian
Cubo lah caliak ka kualo
Basamo kito ka labuahan

Malin Mudo (42-1)

Santan Batapih nan bijak
Mano lai ayah janyo ambo
Sungguah dek Santan nan tagarak
Di ambo taraso pulo
Buni kan samo kito danga
Alah tabatiak tabarito
Banamo Anggun Nan Tungga
Pamuncak koto nan duo

Kok lah baliau nan ka Ruhun
Pai manyonsoang-nyonsoang ombak
Lah namuah bakalang alun
Sabab lah warih dari mamak

Kok lah baliau nan kamari
Pai manyawang nan lah hilang
Mamak kanduangnyo inyo cari
Dek lah lamo nan indak pulang

Nan tigo pucuak inyo lapeh
Nyo tembak gonjoang musajik
Cancang nyo indak ka tapampeh
Tampak dek paham dalam raib

Kini baitu lah dek ayah
Nak sunyi dalam paratian
Nak dapek paham nan asah
Mari to turuik ka labuahan

Patiah Maudun (43-4)

Nak kanduang Santan Batapih
Duo jo diri Malin Mudo
Makin ka dalam jatuah tangih
Tasabuik Tungga jo Nan Gondo

Sabab ba-alah dek baitu
Mulo batulak di Piaman
Samaso ambo di Tiku
Balun lai ado mbo tingga-an

Balun ba Tungga ba Nan Gondo
Balun ado Sijabang Sati
Ameh Manah baru nan ado
Cinto Pemai jo Cinto Suri

Samaso ambo dikampuang
Sampai manjajak rantau urang
Inyo tu sanang di anjuang
Dilingkuang dayang jo panginang

Pulang sakali duo kali
Kayo juo ambo tingga-an
Antah maso musim bak kini
Payah mancari ka dimakan

Sabab disiko ambo elok
Dima katantu koroang kampuang
Dek mikin pungguang kok tasingkok
Tantu nan tareh lah tarapuang

Kini baitu lah dek Santan
Jo diri si Malin Mudo
Imbau lah Pandeka Sutan
Pangiriang ambo ka kualo

Malin Mudo (44-4)

Ampuni badan diri kami
Kalau baitu kabaiak nyo
Ayah pasanang dalam hati
Sugiro ambo kini juo
Ambo imbau Pandeka Sutan

Hap ...Tah ...Tih ...

Keterangan
Untuak manjapuik Pandeka Sutan, gurindam indak kito pakai, kato-kato dibuang pulo, kito pakai japuik jo anta, tapuak buliah galombang buliah, ma-anta-an si Malin Mudo, jo diri Santan Batapih. Nak kalua dari lingkaran, kalau anak randai alah duduak, dubalang Pandeka Sutan jo diri Patiah Maudun lah tingga inyo di dalam. Nan diri Pandeka Sutan,  inyo mambuek langkah silek untuak mambuek panyambahan ka diri Patiah Maudun sambia manyambah nyo bakato.

Dubalang Pandeka Sutan
Ampun baribu kali ampun
Ampun sabaleh jo kapalo
Sapuluah jari ambo susun
Kato bana disabuik juo

Lah datang si Malin Mudo
Mambao pasan dari tuanku
Japuik ambo japuik tabao
Mambuek hati ambo ragu

Elok lah angku bari tarang
Nak tantu karajo ka dikakok
Hati di dalam naknyo sanang
Nak sunyi darah nan tasirok
Rundiang tasarah pado angku

Patiah Maudun (45-4)

Dubalang Pandeka Sutan
Mangko dijapuik kini nangko
Kito ka pai ka labuahan
Bak raso musuah nan lah tibo

Caliak gonjoang Musajik gadang
Digungguang piluru rang manembak
Lah rukuak cando rang Sumbayang
Antiang-antiangnyo lah tacampak

Antahnyo lanun nan marompak
Masuak kualo Tanun Suri
Kok musuah patuik kito tulak
Nak aman koto jo Nagari

Pandeka Sutan (46-4)

Ampuni ambo dek tuanku
Sawajah tantangan nan bak kian
Buruak jo baiak nan nyo tantu
Ambo sugiro ma iringan
Kito bajalan hanyo lai.

Hap ...Tah ...Tih ...

Gurindam Legaran 5

Bajalan Patiah Maudun
Mangiriang pandeka sutan
Manuju taluak jo kualo

Dek latuih Lelo Mujanun
Samo baguluik kalabuahan
Nak tantu musuah jo sangketo

Sarantang inyo bajalan
Lah tibo garan dikualo
Nampak sakali dandang panjang

Mano panonton nan budiman
Kami aliah ujuang curito
To japuik Tungga Magek Jabang

Mudo baduo sadang tagak
Samo mancaliak katapian
Nampaklah urang dinan data

Salamaik hati lah badatak
Urang kipeh jo sapu tangan
Salamaik bakato ka nan Tungga

Hap ...Tah ...Tih ...

Keterangan
Aluran diri si Salamaik, jo diri Anggun Nan Tungga, lah samo dalam lingkaran, sabalun anak randai duduak, mako bakato bujang Salamaik.

Bujang Salamaik  (47-5)

Tuak mudo rajo rang Piaman
Dek datuak cubolah silau
Liek lah adok ka daratan
Itu bak cando rang maimbau

Pandanglah adok ka pantai
Tagak baduo nyo bakawan
Sajak tadi inyo malambai
Nyo kipeh jo sapu tangan

Anggun Nan Tungga ( 48-5)

Bujang salamaik rang nan bijak
Samo tabayang tu dek kito
Dek ambo inyo lai tampak
Nyo kipeh adok ka iko

Tateleang lakek detanyo
Bajunyo biludu gandun
Mungkin itu nan mamak kito
Nan bagala Patiah Maudun
Salamaik bujang kajanang
Japuik lah jo sampan tundo
Bao lah kateh dandang panjang
Lawan ba andai ba bicaro

Kalaunyo tuntuik badan ambo
Jan namuah Buyuang manjagokan
Kok tibo usua jo pareso
Nan gaib usah dikatoan

Bujang Salamaik (49-5)

Tuak mudo si Jabang Sati
Kok iyo itu diri mamak
Sugiro malah ambo kini
Nak ambo lawan jo kucekak

Di ajuak dalam budinyo
Inyo rang duduak mahukum
Ombak gadang lai rang dugo
Kok kunun Patiah Maudun

Anggun Nan Tungga ( 50-5)

Salamaik nan cadiak pandai
Ka bujang paham tasarah
Pasan nan indak baturuik-i
Asa lai kabek ndak ka ungkai
Kok ratak indak ka mamacah
Pandailah bujang main budi

Kini baitu lah dek bujang
Ambo nak tidua bakulumun
Salamaik sugiro lah ang bujang
Japuik lah patiah mak udun
Denai katidua hanyo lai.

Hap ...Tah ...Tih ...

Gurindam Legaran 6

Anggun nan tongga nyo lah tidua
Eten di petak nan di ujuang
Di pangipak dandang panjang

Barih untuang raso ka mujua
Sabab lah nyato mamak kanduang
Lai tasawang rang nan ilang

Salamaik bapaham taguah
Manuruik mamak kadaratan
Sambia ma-ajuak aka budi

Mancaliak Salamaik tibo
Tagamang Patiah Maudun
Sadang manuju tanah tapi

Dayuang baranti sampan tibo
Dari jauah jari disusun
Salamaik barundiang nyo sakali

Hap ...Tah ...Tih ...

Keterangan
Dubalang pandeka Sutan, jo diri Patiah Maudun, tamasuak diri si Salamaik, lah ado dalam lingkaran, sabalun anak randai duduak, sudahtu bakato si Salamaik.

Bujang Salamaik (51-6)

Ampuni ambo dek tuanku
Salam jo sambah diunjuak-an
Imbau jo tando dek lah tantu
Tuanku kipeh jo saputangan

Itu mangko ambo kamari
Bakayuah jo sampan tundo
Jawek salam ganggamlah jari
Ambo rang dagang baru tibo

Patiah Maudun (52-6)

Rang mudo nan baru tibo
Baru manjajak Banda Ruhun
Tando baradaik balimbago
Samo batimbang sopan santun

Kini baitulah dek bujang
Bari luruih ambo batanyo
Diri mano asa dandang panjang
Ba-a mangko sampai ka iko

Bujang Salamaik (53-6)

Mano tuanku janyo ambo
Rila jo maaf diunjuak-an
Indak sarago ka ditanyo
Ambo nan patuik mangatoan

Tapi samantang pun baitu
Niaik sangajo ambo datang
Ndak manjapuik diri tuanku
Malah kito ka dandang panjang

Duduak tuanku ka sampan ko
Nak ambo surang lah bakayuah
Di sampan kito bacarito
Nak samo dapek kato sungguah

Patiah Maudun (54-6)

Rang mudo nan baiak budi
Kalau baitu bunyi kato
Walau disiko ambo sudi
Asianyo kasamo sajo

Kok ndak bana kito ka dandang
Miki di tabiang di tapian
Asah dapek rundiang nan tarang
Lah samo sanang dipikiran

Bujang Salamaik (55-6)

Ampuni ambo dek tuanku
Elok tuanku murah hati
Bakandak ambo ka tuanku
Naiaklah kateh dandang kami

Karano tuanku lai disiko
Rancak ka dandang kito duduak
Raso kadapek nan mbo cinto
Kurang lah jaleh kabatukuak

Singkek bak raso kabauleh
Senteang kok lai kababilai
Gayuang nak suruik kabalabeh
Dalam dandang kito ba-andai

Tibo di ateh dandang ambo
Aia saraguak lah mananti
Indak sakiro baso sajo
Tando alamaik putiah hati

Patiah Maudun (56-6)

Manolai bujang nan budiman
Adaik baso lawannyo basi
Suliklah ambo ma-ilak-an
Kini manyarah hanyo lai

Duduak bakayuah malah bujang
Ambo nak duduak di haluan
Marusuah kok putuih di nan tagang
Molah kito pandeka sutan.

Dubalang Pandeka Sutan (57-6)

Jikok baitu kato datuak
Jangko lah tibo di ukuran
Daulu ka sampan malah datuak
Di balakang ambo mairiangan.

Hap ...Tah ...Tih ...

Basambuang ka bagian ampek

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pro-Kontra Pemekaran Nagari Era Otoda Kembali ke Nagari

(Bagian 5 dari 5 tulisan-Habis) OLEH   Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo Dari perspektif nagari di Minangkabau dan sistem pemerintahann...