CARITO RANDAI MAGEK MANANDIN:Bapadoman Kapado Kaba Magek Manandin

Disusun Baliak Dek Musra Dahrizal Katik jo Mangkuto


(BAGIAN 4)

Keterangan
Untuak pindah dari tapian, ka-ateh dandang panjang, buliah dianta jo tapuak tangan, buliah juo jo galombang silek, nan indak pakai gurindam, kalau anak randai lah duduak, nan diri Patiah Maudun, baiak dubalang Pandeka Sutan, jo diri bujang si Salamaik, lah tagak juo dalam lingkaran, mancaliak Salamaik tanang sajo, Patiah Maudun agak cameh, mako bakatonyo sakali.

Patiah Maudun ( 58-6)

Rang mudo danga-an malah
Sudi paham rundiang nak elok
Siriah sacabiak lah dikunyah
Pinang sadidih lah digatok

Sarinyo naiak kaparoman
Pareso marauang tubuah
Kaleknyo tingga dirakuangan
Kini disabuik kato sungguah

Bari luruih ambo batanyo
Apo mungkasuik ang kamari
Dandang ko datang dari mano
Tando alamaik ndak ang bari

Lah sampai bujang manembak
Adokoh mungkasuik dalam raib
Namuah ma-ilaik jo marusak
Ang tembak gonjoang Musajik

Caliak dek bujang kadaratan
Musajik gadang nan ang tuju
Antiang-antiang si Mambang Bulan
Tabang digungguang dek piluru

Rusuah Kualo Banda Ruhun
Tasabuik dubalang ampang limo
Lah nak kamari nyo baduyun
Nyo sangko musuah nan lah tibo

Mujua lai dapek ambo tagah
Kok indak parang nan katumbuah
Kini katoan nak nyo jilah
Nak dapek ambo kato sungguah.


Bujang Salamaik ( 59-6)

Ampuni ambo dek tuanku
Indak salah ambo manembak
Nan sasek jalan piluru
Indak sangajo nak marusak

Tembak nan lai basasaran
Pandang nan ado alamaiknyo
Ratak piluru dituangan
Nyo rusak gonjoang rang di siko

Kok mariam di dandang panjang
Indak untuak pancari musuah
Indak sangketo nan dihadang
Hanyo katando dagang jauah

Tembak lahia makanan batin
Ujuik dipaham batujuan
Latuih kagani mintak izin
Kami kamasuak palabuahan
Tuanku ma-alum tantang itu.

Patiah Maudun (60-6)


Kalau baitu jawek bujang
Bijak ba-andai babicaro
Apo pangkek ang dalam dandang
Pandai bana basilek kato

Capek bana gayuang basambuik
Bijak mamancak dalam rundiang
Jawek kato murah ang sabuik
Sungguah bulek tapi basandiang

Dalam nan data bakatingkia
Nyato saukua baginjai-an
Kalau wa ang bakato mungkia
Dandang panjang ang manangguangan

Bujang mancubo dalam lubuak
Jaleh bayangan dalam rundiang
Lauik ang dugo jo talutuak
Kilek kato manaruah sandiang

Pandai ba-andai bakiasan
Pahamlah ambo tantang itu
Malang mauleh ang mangasan
Bujang mabuhua nampak buku

Kini baitu lah dek bujang
Tubuah suni dandang nak aman
Silang sangketo nak jan datang
Rancak nan bana ang katoan

Dandang ko datang dari mano
Apo mungkasuik ang kamari
Bujang nan usah ang baduto
Kato nan bana bujang bari

Bujang Salamaik (61-6)Ampuni ambo dek tuanku
Baribu maaf diunjuak-an
Haram lilah ambo baliku
Kato nan bana dirundiangan

Caro dikoroang kampuang kami
Biaso rundiang bakiasan
Indak manyingguang manyakik-i
Arih jo bijak kapakai-an

Ka Banda Ruhun niaik kami
Kami sawang lauik nan dalam
Taruih sajo kami kamari
Masuak disiko tangah malam

Manjalang wakatu subuah
Nan tigo pucuak ditembak-an
Sabab dek dandang kabalabuah
Tando kamasuak palabuahan

Dalam dandang ambo manembak
Hari badarok ampia siang
Pandang nyato kutiko sabak
Tanam jatuah asok mandulang

Tembak lapeh paham bakucak
Ambo ambiak taropoang kaco
Dalam pandang gonjoang lah tampak
Tacampak antiang-antiangnyo

Ampuni ambo dek tuanku
Timbanglah dalam buah pikia
Kok salah ambo tantang itu
Bautang suko ambo baia

Dek tuanku cubolah timbang
Asah lai kusuik kasalasai
Ameh jo perak ambo tuang
Paham adaik bacinto damai

Patiah Maudun (62-6)


O…Bujang di dandang panjang
Kalau baitu pakabaran
Kato sungguah niaik lah tarang
Indak bacinto marusak-an

Walau baitu kato ambo
Balun lai cukuik ang rundiangan
Di dalam duo tangah tigo
Tampek datang wa ang kicuahan

Nan iyo-iyo ang katoan
Dimano koroang kampuang wa ang
Bana nan usah disuruak-an
Pado sangketo nan ka datang

Bujang Salamaik (63-6)


Mano tuanku janyo ambo
Pamuncak koto Banda Ruhun
Kok salah ambo bakato
Barilah ba-a ambo ampun

Dari baraik kami kamari
Dari baraik koto pasisia
Indak guno ambo dutoi
Dari sinan kami balaia

Sungguah lah malang ratak tangan
Tembak marusak gonjoang urang
Manyimpang kolah pandangan
Diragu kabuik parak siang

Utang namuah ambo mambaia
Dalam adaik baitu juo
Antah tuanku nan ndak adia
Tantu lah bandiang nan katibo

Titiak-an utang dek tuanku
Sangketo tembak nak nyo damai
Walau rueh tampak mambuku
Kok banyak mintak ditalangkai

Kok gadang mintak dipaketek
Kok barek mintak diparingan
Bogo kok utang ambo buek
Lansai ba-ansua jo baiaran

Patiah Maudun (64-6)


Manolah bujang nan budiman
Usah talampau ancak-ancak
Tiok suatu bakucindan
Jan tumbuah tangih dalam galak

Kalau di simak dari tadi
Sajak mulo kito babincang
Agak tasingguang dalam hati
Jan sampai bangih nan datang

Elok lah capek ang tarangan
Dari mano asa dandang nangko
Siapo nan punyo dandang panjang
Baiak siapo nan kodonyo

Bujang Salamaik (65-6)

Manolah rajo rang disiko
Kok itu tanyo nan mandatang
Kami nan indak banankodo
Hanyo balaia samo gadang

Kalau nan tagak dikamudi
Untuak dibao dek nan patuik
Baitu kami ateh dandang
Dari baraik sampai kamari
Jikok itu tuanku tuntuik
Denai nankodo dandang panjang

Patiah Maudun (66-6)


Manolah Pandeka Sutan
Dubalang tangkok rang mudo ko
Kabek kaki pilanggu tangan
Irik kabalai kito dago

Pandai mancari nan baliku
Biaso sungguah nyo baduto
Nyo sangku rueh ndak babuku
Dubalang sugiro kini juo

Dubalang Pandeka Sutan (67-6)


Kalau baitu bunyi titah
Nan ambo utang mangganggam
Nyo sangko bagarah-garah
Nak nyo rasoi masin garam

Mano rang mudo nan panduto
Ulua-an kaki nak den rantai
Unjuak-an tangan kaduonyo
Pado badan ang nan marasai

Bujang Salamaik (68-6)Ampuni ambo dek tuanku
Mamak kanduang Patiah Maudun
Cubo mancubo rang di Tiku
Tantu dek mamak lah ma’alum

Bari maaf sado kasalahan
Rundiang talanjua dari ambo
Baitu rundiang di Piaman
Tantu lah mamak ndak kalupo

Loroang di diri ambo nangko
Tantu parentah ambo turuik
Dari rajo dandang nan panjang
Dandang panjang inyo nan punyo
Nankodo mudo tangah lauik
Bagala Tungga Magek Jabang

Baliau banamo tigo
Lai ketek di Badurrahman
Lah gadang si Jabang Sati
Imbauan Anggun Nan Tungga

Baitu bana lah tu kini
Pulang ma’alum pado mamak
Salah jo gawa sajak tadi
Barilah maaf banyak-banyak

Patiah Maudun (69-6)


Salamaik nan haluih budi
Alah mah luruih ang bakato
Kok ndak baduto sajak tadi
Indak katumbuah nan bak nangko

Kini baitu lah dek bujang
Imbaulah si Badurrahman
Katoan mamak nan lah datang
Bujang sugiro lah bajalan

Bujang Salamaik (70-6)Ampuni ambo mamak kanduang
Kok hanyo rundiang mamak cako
Luruihnyo titah ambo junjuang
Takuik rasonyo badan ambo

Nan Tungga urang pamberang
Nan sadang tidua tu kini
Eten dipetak dandang panjang
Kurang sihaik sajak malam tadi

Kanai berang ambo baeko
Elok lah mamak manjagoan
Nak jan binaso badan ambo
O...mamak melah kito kian

Patiah Maudun (71-6)


Kalau baitu kabaiak nyo
Nak sanang dalam paratian
Nak sajuak dalam kiro-kiro
Elok baduo kito kian

Hap ...Tah ...Tih ...

Gurindam Legaran 7Bajalan Patiah Maudun
Salamaik mairiang dibalakang
Jo diri Pandeka Sutan

Tibo dipintu nyo tatagun
Takana di Tungga nan lah gadang
Dulu lun ado batingga-an

Dek lamo lambek dijalan
Kok dakek raso lah tibo
Iyo dipetak dandang panjang
Lalu nan Tungga di jagoan
Dek lah sampai batamu muko
Sadang bahandai jo babincang

Hap ...Tah ...Tih ...

Keterangan
Nan Tungga di dalam lingkaran, urang nan batigo dilua lingkaran, sasudah mangucap salam, dibaleh dek Anggun Nan Tungga, urang nan batigo masuak kadalam, nan di anta jo galombang, atau jo tapuak tangan sajo, sudahtu bakato Patiah Maudun.

Patiah Maudun (72-7)


Mano lai rajo dandang panjang
Mujua bana sampai ka Ruhun
O…bujang usah tagamang
Ambo nan Patiah Maudun

Sungguah alun batamu muko
Bunyi nan alah kadangaran
Kini kito alah basuo
Antaro mamak jon kamanakan

Anggun Nan Tungga (73-7)


Ampuni ambo mamak kanduang
Walau dek mamak lah taragak
Ambo tingga-an koroang kampuang
Dek niaik mancari mamak

Basuo jo mamak hati sanang
Rasolah dapek nan diangan
O…mamak melah kito pulang
Eten ka Tiku Pariaman

Patiah maudun (74-7)Oh…Buyuang Anggun Nan Tungga
Kok hanyo rundiang nan bak kian
Dek bujang taragak kini
Kalau lah itu nan takana
Jikok di inok di manuangkan
Putuih rasonyo rangkai hati

Tapi samantang pun baitu
Dek Buyuang lah tibo siko
Singgah karumah kito dulu
Dirumah kito bacarito

Karumah Santan Batapih
Kamakan minum sa-adonyo
Usah kito ma habih barih
Nak tantu anak jo bakonyo
Ba-apo pikiran Tungga

Anggun Nan Tungga (75-7)


Mamak kanduang danga-an malah
Jikok saloroang nan bak kian
Mamak oi jan lai ambo singgah
Sulik di ambo ma-iyo-an

Sabab ba-alah dek baitu
Pihak dibadan diri ambo
Lah lamo babilang tahun
Sampai larek babilang musim
Mandugo ombak nan gadang
Niaik mancari mamak kanduang

O...mamak melah to pulang
Mande kanduang antalah cameh
Kok sampai sakik talatak
Sialah urang mancari tawa
Mungkin kamati surang sajo
Elok pulang kito daulu
Iyo ka Tiku Pariaman

Patiah Maudun (76-7)


Anggun Nan Tungga Magek Jabang
Kok anyo satantang itu
Dek Buyuang cubolah timbang
Agak jo agiah nak batamu

Tungga lah tibo disiko
Malang kok indak jadi singgah
Buruak bunyi pacah barito
Santan Batapih basonyo kasa
Pikia dek Tungga buruak baiak
Bogo indak babilang hari
Miki ka sapinteh lalu
Asah lai bujang namuah naiak
Lah sanang juo dalam hati
Kandak adaik iyo baitu

Anggun Nan Tungga  (77-7)


O…mamak barilah ampun
Kok hanyo satantang itu
Jari sapuluah ambo susun
Abih jo maaf lah daulu

Isuak kok lai umua panjang
Kamari kami nan sakali lai
Kutiko itu ambo singgah
Ka rumah Santan Batapih

Kok indak bana mamak bao
Patuik bana kami kamari
Karumah tango si Santan
Tandonyo anak lai babako
Jan putuih taga dek budi
Karek kuduangan rang Piaman

Kini baitu nan kabaiak
Dek mamak cubo pikia-an
Elok capek kito babaliak
Iyo ka Tiku Pariaman

Patiah Maudun (78-7)


Nan Tungga Sijabang Sati
Kok itu rundiang nan mandatang
Sulik dek mamak mamikiri
Senjang manjawek kato bujang

Sabab ba-alah dek baitu
Dek indak alua nan baturuik
Jalan nan pasa bailak-an
Ndak tampak jalan bakeh lalu
Karano mamak nan manjapuik
Dek indak diri si Santan

Tungga basaba lah daulu
Kok nyo itu nan taraso
Panyonsoang dandang dari tiku
Tando baradaek bapusako
Ambo bajalan anyo lai

Hap ...Tah ...Tih ...

Gurindam Legaran 8Rundiang putuih kato batimbang
Lah pulang Patiah Maudun
Santan batapih dicarinyo

Untuak manjapuik Magek Jabang
Inyo suruah diri si Santan
Langkok jo siriah di carano

Si Santan bajalan surang
Dalam naza manganduang niaik
Bapikia juo dalam hati

Tibo di ateh dandang panjang
Tampak dek bujang si Salamaik
Sadang barundiang inyo kini.

Hap ...Tah ...Tih ...

Basambuang ka bagian limo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pro-Kontra Pemekaran Nagari Era Otoda Kembali ke Nagari

(Bagian 5 dari 5 tulisan-Habis) OLEH   Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo Dari perspektif nagari di Minangkabau dan sistem pemerintahann...