CARITO RANDAI SANTAN BATAPIH: Ide Carito dek Kabun Rangkai Batuah (Alm)

Disusun Baliak Dek Musra Dahrizal Katik jo Mangkuto


(BAGIAN 9-Tamaik)

Keterangan
Sabalun anak randai duduak, Aluran Dang Dami Sutan, lah barado dalam lingkaran, nan diri Santan Batapih, barado dilua lingkaran, karano sadang dihalaman, si Santan lansuangnyo bakato, ka diri Dang Dami Sutan.


Santan Batapih (123-13)

O...Uncu Dang Dami Sutan
Jawek lah kato gak sapatah
Santan Batapih dihalaman
Lai koh uncu ateh rumah

Dang Dami Sutan (124-13)

Santan Batapih nan budiman
Diak kanduang balahan diri
Usah lamo tagak dilaman
Itu cibuak basuah lah kaki

Santan Batapih (125-13)

Kalau baitu kato uncu
Ambo tingkek janjang batanggo
Karumah ambo daulu
Nak dapek manyabuik kato

Hap ...Tah ...Tih ....

Keterangan
 Untuak masuak Santan kadalam, katangah lingkaran anak randai, dianta jo tapuak buliah, jo galombang silek bulih juo, satibo si Santan di dalam, anak randai alah duduak, Dang Dami Sutan lah bakato.

Dang Dami Sutan (126-13)

Diak kanduang Santan Batapih
Bungo satangkai ibu bapo
Siriah sakapua nan lah abih
Raso lah patuik bacarito

Salaruik salamo nangko
Indak ado Santan nan datang
Kok iyo ado nan taraso
Elok lah Santan bari tarang

Santan Batapi (127-13)

Kalau baitu bunyi kato
Tanyo aciak Dang Dami Sutan
Dek ujuik aciak batanyo
Ambo ka luruih mangatoan

Nan takana di dalam hati
Tapikia dalam kiro-kiro
Ambo bakandak buruang nuri
Itu sabab ambo dek tibo

Tanyo aciak alah dibari
Suko rila aciak andaknyo
Buruang ka ambo baok kini
Iyo ka budi caniago
Ba apo pikiran aciak

Dang Dami Sutan (128-13)

Santan Batapih nan budiman
Kok hanyo saburung nuri
Indak guno adiak rusuah-an
Di ambo kandak kababari
Tandonyo kito badunsanak
Samo ba ayah ka rang Tiku
Condoang nyo mato ka nan rancak
Di nan elok samo katuju

Kini buruang bao dek Santan
Kok taragak, ambo japuik pulo
Kok nak sanang bana paratian
Rancak ka nuri Santan tanyo
Ambo lah suko malapehan
Antah si nuri indak suko
Ma-alum Santan tantang itu.

Santan Batapih (129-13)

O...Aciak nan elok baso
Lai mah buliah nan di-angan
Nuri ndak patuik awak tanyo
Aciak dek alah malapehan

Tapi samantang pun baitu
Dek nuri buruang banyao
Buruak jo baiak dek ndak tantu
Barila-rila malah kito
Patuik dituka nak ambo tuka
Patuik dibali nak ambo bali
Kok mati buruang dalam sangka
Aciak nan indak ketek hati
Ba-a pikiran hati aciak

Dang Dami Sutan (130-13)

Mano kau Santan Batapih
Lah cipeh muncuang kau kironyo
Tasingguang hati nan pambangih
Lah wak den pulo nan kau ago

Kayo den pulo nan kau ajuak
Lah wak den pulo ka kau bali
Kapa tadoroang buduak masuak
Nankodo alah juo bali

Kok hanyo buruang nuri Bayan
Buruang denai pancari judu
Nuri denai pancari tunangan
Tagah si Santan nan ndak tau

Buruang diganggam rang Piaman
Lah sampai pasan nyo kamari
Pasan tibo dibao angin
Nan bana-banalah katoan
Jo sia Santan kamari
Kasurang raso tak mungkin

Santan Batapih (131-13)

Manolah aciak janyo ambo
O...Aciak Dang Dami Sutan
Salah koh garan mbo batanyo
Mangko lah berang balabiahan
Aciak tanyo ambo kamari
Jo Salamaik kami baduo
Sadang mananti lah tu kini
Etan dilabuah simpang tigo
Alah katarang tu dek aciak

Buruang Nuri (132-13)

Manolah uncu Dang Dami
Caliak lah somboang si Santan
Inyo manyuruak dinan rami
Jikok balinduang kapanasan

Dek uncu danga lah bana
Iyolah rundiang dari ambo
Inyo kamari jo Nan Tungga
Sampai disiko surang sajo

Tungga sahinggo simpang tigo
Duduak mananti ditapi labuah
Manuruik pandapek ambo
Nyato si Santan nan pangicuah

Dang Dami Sutan (133-13)

Diak kanduang si Buruang Nuri
Kalau baitu bunyi kato
Nak habih kilan dihati
Nak hilang kilau dimato

Adiak tabang lah kini juo
Ka jalan tigo basimpang
Japuik lah induak bako kito
Iyolah Tungga Magek Jabang
Adiak sugiro lah sakali.

Buruang Nuri (134-13)

Oh...oncu nan bijaksano
Bungo satangkai Koto Tanau
Kalau Nan Tungga uncu cinto
Bialah ambo nan ma-imbau

Tinggalah uncu jo si Santan
Ambo katabang hanyo lai
Kok lai elok ratak tangan
Untuang basuo kandak hati
Uncu oi tingga lah daulu

Hap ...Tah ...Tih ...

Gurindam Legaran 14

Kato putuih nuri lah tabang
Kalabuah basimpang tigo
Manjapuik rajo dari Tiku
Takajuik Tungga Magek Jabang
Mancaliak nuri nan lah tibo
Kandak bak raso kabalaku

Rundiang putuih Tungga bajalan
Payah jo latiah ndak takana
Naiak karumah nyo sakali

Sampai basuo bahadapan
Tabukak rundiang dek nan Tungga
Sadang ba-andai lah tu kini

Hap ...Tah ...Tih ...

Keterangan
Untuak manjapuik Nan Tungga, gurindam indak kito pakai, kato-katopun indak ado, untuak pindah ka Nan Tungga, kapado urang nan baduo, tatap barado dalam legaran, Santan Batapih jo Dang Dami, sabalun nan Tunnnga masuak, nan dijapuik dek buruang nuri, dianta-an sajo jo galomang silek, katiko anak randai alah duduak, tagak lah Nan Tungga Magek Jabang, nan di iriangan dek buruang nuri, masuak kadalam lingkaran, basuo jo urang nan baduo.

Anggun Nan Tungga (135-14)

Manolah Dang Dami Sutan
Nan bijak bakato-kato
Jawek salam pacik lah tangan
Salam rang jauah joloang tibo

Ambo lah eran dalam hati
Nuri manjapuik badan ambo
Toloang curaian dek Dang Dami
Ba-a koh asa jo mulonyo

Ambo mabuak bahati rusuah
Lah datang buruang nuri Bayan
Walau lun dapek ambo rangkuah
Lah raso di tapak tangan
Apo pikiran dek Dang Dami.

Dang Dami Sutan (136-14)

Salam di tuan nan ta-unjuak
Ambo jawek jo hati suko
Tangih ambo kok tuan pujuak
Labiah bak galang paramato

Nan wak angan siang jo malam
Nan wak cinto patang jo pagi
Kini Dang Dami lah mangganggam
Isuak nan Gondo panyudahi

Sabab ba-alah dek baitu
Di patang kalamari
Ayah alah ma-agiah tau
Baraso tuan ka kamari

Mandanga si Sapu Rantau
Ayah lah mabuak kiro-kiro
Saruan kampuang lah maimbau
Dek bunyi pusako lamo

Kaba nan sampai ka ayah
Rang ketek banamo tigo
Lai ketek si Jabang Sati
Lah gadang si Badurrahman
Nan bagala si Magek Jabang
Imbauan Anggun Nan Tungga

Kini nyo sawang lauik gadang
Nyo cubo manyonsoang ombak
Nyo lapeh si Nago Umbang
Mambari tau bakeh mamak
Baraso nan ketek alah gadang
Nyo cubo balaia jauah
Hati Dang Dami nak nyo sanang
Bari dek tuan kato sungguah

Anggun Nan Tungga (137-14)

Diak kanduang Dang Dami Sutan
Kalau baitu baritonyo
Cubolah  ba-a mamahaman
Ambo manyabuik nan taraso

Mangkonyo lauik ambo dugo
Namuah balaia jauah-jauah
Mancari kandak nan Gondo
Kandak saratuih duo puluah

Sabuah hanyo nan balun
Buruang nuri pandai bakato
Tapasah ambo ka Ruhun
Karumah mamak lah kironyo

Dari Santan dapek carito
Nan lai manaruah nuri Bayan
Iyolah adiak Dang Dami
Malang juo tibo di ambo
Di simpang ambo nyo tingga-an
Si Santan surang nan kamari

Sajak mulo ambo lah ragu
Kini lah baru dapek kaba
Dang Dami anak mamak ambo
Kok tau ambo sajak dulu
Indak kanamuah ambo tingga
Di jalan basimpang tigo
Alah kajaleh dek Dang Dami.

Santan Batapih (138-14)

Oh...tuan Anggun Nan Tungga
Usah lamo kito disiko
Buruang ndak namuah nyo manjua
To cari nan lain kagantinyo

Bunyi lah samo kito danga
Buruang nyo buruang pamenan
Bantuak urang baradaik bana
Dek buruang mangko batunangan

Kini baitu kabaiaknyo
Ayah lah nyato rang pamberang
Usah lamo kito disiko
Elok lah capek kito pulang
Apo pikiran hati tuan.

Dang Dami Sutan (139-14)

Tan Tungga si Badurahman
Kok hanyo Buruang Nuri ambo
Buruang ko bao lah dek tuan
Jinjiang dek tuan jo sangkanyo

Untuak pambao ka Piaman
Wak ruruik cincin di jari
Dukuah di lihia ditangga-an
Nan kamambuek sangka Nuri
Tukang nan alah ambo pasan
Supayo nak lapeh kandak hati

Tang Tungga rajo rang tiku
Nankodo dandang nan panjang
Tuang di siko lah daulu
Si Santan suruah lah nyo pulang

Anggun Nan Tungga (140-14)

Oh...Santan arif budiman
Rang mudo nan elok baso
Mandanga rundiang dari Santan
Rumik bado tibo diambo

Dang Dami jo Santan badunsanak
Samo ba ayah ka rang tiku
Ba induak bako ka Piaman
Bogo suku dapek di-asak
Jaleh sahino jo samalu
Tuah kasamo di japuik-an

Ambo ko tagak dinan tangguang
Sayang tacucua ka si Santan
Kasiah tatumpah ka Dang Dami
Karano nan domi lai ba buruang
Untuang ka inyo mbo sanda-an
Santan nan jan lai ketek hati

Dek si Santan janji lah mugkia
Lah lipua buek nan bakarang
Kok ka manih sahinggo bibia
Usah di harok buruang tabang
Santan babaliak lah daulu

Buruang Nuri (141-14)

Oh...uncu Dang Dami Sutan
Aciak Santan nan elok baso
Dek aciak cubo danga-an
Iyolah buah rundiang ambo

Tasabuik ambo kadijua
Tabincang ambo ka tagadai
Adaik bakato baitina
Dek si Santan indak tapakai

Kalau lah urang badunsanak
Ndak bantuak itu di caronyo
Santan aia Dang Dami minyak
Ciek tampek basisiah juo

Manolah aciak Dang Dami
Lai takana tu dek aciak
Takalo ambo kakamari
Taga suratan lai kabaiak

Kok dikana maso daulu
Ambo bamain di bubuangan
Rintang ma ngirai-ngirai bulu
Sambia ma-asah-asah paruah
Lah datang angin limbuhu
Talayok badan ka bawah
Tibo didakek batang pauah
Di mudiak kampuang Dang Dami
Agak lah samaso itu
Raso kasampai ajalullah
Ampia tabang nyawo jo sati
Dek ratak ambo nan elok
Lah datang Tumangguang Kayo

Lalu nyo baok mbo kamari
Karumah Dang Dami Sutan
Sakik disiko nyo ubek-i
Tawa disiko nyo ureh-an

Kok litak nasi lah tibo
Kok hauih aia lah
Sayang Dang Dami bakeh ambo
Alun tabaia bak barutang

Oi…Santan kanalah diri
Rang mudo baratak malang
Usah di niaik nak mambali
Santan babaliak malah pulang

Santan Batapih (142-14)

Oh...tuan Anggun Nan Tungga
Taga dek malang nan saketek
Bagian surau malang ambo
Sulik batenggang dinan suka
Apo katenggang biduak ketek
Lauik lah duo muaronyo

Nan nyo hati ambo bana
Dunia dikambang musim kini
Dek tuan kabek alah tangga
Di ambo babuhua mati

Ka kamari kito baduo
Kini kapulang ambo surang
Saketek indak wak manyangko
Ambo ka kalah digalanggang

Kini Tan Tungga nan lah bimbang
Mujua aciek Dang Dami Sutan
Bogoh kok indak sampai pulang
Antakan juo hinggo jalan

Anggun Nan Tungga (143-14)

Oi...gadih Santan Batapih
Kalau baitu buah andai
Indak ambo ma abih barih
Nan ma manitiak ambo tanai

Santan daulu malah pulang
Ambo kudian manuruti
Tanyo mamak kalau nyo datang
Ambo manenggang buruang nuri

Bijak lah Santan marundiangan
Sudi siasek koknyo tibo
Ilang nyawo baganti badan
Nuri ka ambo tenggang juo

Oh...Santan nan elok baso
Sumangek rumah nan gadang
Usah diarok badan ambo
Elok Santan babaliak pulang

Buruang Nuri (144-14)

Oh…uncu Dang Dami Sutan
Jo diri Santan Batapih
Dek uncu cubo danga-an
Ambo sabuik rundiang nan tarigih

Lah malang Santan Batapih
Iyo bana bak kato urang
Lah mabuak dek muluik manih
Badan digilo bayang-bayang

Sangko hati dapek nyo salang
Iyolah Buruang Nuri Bayan
Pamenan uncu ka nyo bao
Nasib si Santan nan lah malang
Lah mujua Dang Dami Sutan
Tungga lah tibo dirumahnyo

Oi…Santan sabalah dulu
Ulah pangicuah bahadapan
Nan domi lah dapek judu
Santan sahinggo ma-anta-an

Dek Santan uncu ka nyo kicuah
Inyo bapilin dibalakang
Usah disiko bahati rusuh
Gungguang tangih baolah pulang

Santan Batapih (145-14)

Oh...tuang Anggun Nan Tungga
Kalau bak cando kini nangko
Kabek sabalik koknyo tangga
Kasansai juo malah ambo

Malang nyo ambo punyo untuang
Sapantun jo gariang buto
Di hulu lukah rang tanam
Di baruah tingkalak lakek
Marapuang jariang takambang
Mambanam tubo rang lapeh
Jalo suto maide sisiak
Kamalah badan kamangadu

Kalau dipikia-pikia bana
Untuang sajoli jo bagian
Sanang bana hati tan Tungga
Tangih nan ambo tingadah-an

Tan Tungga nan baiak budi
Sadionyo tampek kasiah sayang
Ambang lah dunia jo Dang Dami
Santan babaliak malah pulang

Gurindam Panutuik

Kalau di andai caro itu
Aluran Santan jo Dang Dami
Niaik Dang Dami mungkin sampai
Manolah datuak jo pangulu
Barilah maaf badan kami
Carito sadang tabangkali

Si Santan lah bahampo tangan
Jatuah kadalam aia mato
Jo langkah gontai inyo pulang

Sadang kalamak diantian
Kudian kito ulang pulo
Talempong ma iriang dibalakang

Keterangan
Carito randai tabangkalai, kalau ditaruihan caritoko, aluran diri Dang Dami Sutan, jo diri Anggun Nan Tungga, Sampai duduak kapalaminan, salasai ijab jo kabua, antaro Tungga jo Dang Dami, indak bara tahun sudah itu, lahia lah anak pasanganko, banamo Mandugo ombak.


TAMAIK


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pro-Kontra Pemekaran Nagari Era Otoda Kembali ke Nagari

(Bagian 5 dari 5 tulisan-Habis) OLEH   Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo Dari perspektif nagari di Minangkabau dan sistem pemerintahann...