CARITO RANDAI SANTAN BATAPIH: Ide Carito dek Kabun Rangkai Batuah (Alm)

Disusun Baliak Dek Musra Dahrizal Katik jo Mangkuto
 
(BAGIAN 7)

Keterangan
Aluran diri Santan Batapih jo diri bujang si Salamaik, kaduonyo masuak lingkaran, sabalun anak randai duduak, apolah sabab karanonyo, kato-kato Patiah Maudun, jo diri Santan Batapih, kito buang samo sakali, aluran diri Santan Batapih, langsuang basuo jo Salamaik, lah tibo di ateh dandang.

Bujang Salamaik (79-8)

Aciak rang ruhun nan lah datang
Nan jombang Santan Batapih
Raso ka karam dandang panjang
Mananti pinang nan sadidih


Agak rusuah dandang nan panjang
Manantian carano tibo
Kini lah datang siriah pinang
Lah sajuak dalam kiro-kiro

Sabalun mambukak tutua
Iman di dado jan bakucak
Kok lah habih siriah sakapua
Rundiang nak dapek kito bukak

Santan Batapih (80-8)

Bujang Salamaik nan baik budi
Lambek lago lai kamanang
Usah lah cameh dalam hati
Lambek tibo lai ka datang

Salamaik danga-an melah
Tan Tungga dimano inyo
Kok iyo siriah ka dikunyah
Nak sa adok kito batigo

Toloang lah imbau tuan Tungga
Katoan denai manuntuiknyo
Itu nan kandak hati bana
Salamaik japuik lah kini juo

Bujang Salamaik (81-8)

Kalau itu aciak tanyoan
Sulik manjawek buah tutua
Nan Tungga kurang sehaik badan
Kini baliau sadang tudua

Iyo di petak nan di ujuang
Di bawah alam kapuraian
Takuik dikandak kok ndak lansuang
Rancak lah aciak manjagoan

Santan Batapih (82-8)

Oh…Buyuang Bujang Salamaik
Jagoan sajolah baliau
Nak lakeh sampai nan diniaik
Katoan ambo nan maimbau

Bujang Salamaik (83-8)

Jiko itu aciak katoan
Oh…aciak Santan Batapih
Agak rusuah hati si Salamaik
Takuik lah ambo manjagoan
Nan Tungga sangaek pambangih
Badannyo juo kurang sihaik

Taraso sakik ngilu paniang
Sakik tabao dari Tiku
Damam tabao di Piaman
Bangkalai Gondo nan daulu

Kok dijagoan pagi hari
Bagaluik sonta di kapalo
Kok dijagoan tangah hari
Hantam tarajang nan katibo

Nak samo sanang dalam hati
Nak sajuak dalam kiro-kiro
Oi…aciak malah kito pai
Nak jan binaso badan ambo

Santan batapih (84-8)

Bujang Salamaik nan jauhari
Rang mudo usahlah rusuah
Utang bunuah nak ambo mati
Hukum buang ambo nak jauah
Kini baitu kabaiaknyo
Jagoan sajo lah dek bujang
Katoan pisuruah ambo
jikok tibo bangih jo berang
Ambo manangguang kasadonyo

Bujang Salamaik (85-8)

Kalau baitu kato aciak
Diambiak sajo kapaguno
Nak capek pulo babaliak
Melah kito pai baduo

Ket : Aluran diri bujang Salamaik, jo diri Santan Batapih, samo bajalan kaduonyo,  manamui Anggun Nan Tungga, iyo dipetak nan di ujuang, di ateh dandang nan panjang, dek gurindam kito hilangan, untuak pambateh legaranko, jo galombang silek buliah, jo tapuak tangan sajo buliah,sabalun anak randai duduak, Bujang Salamaik jo si Santan, masuak kadalam lingkaran, lansuang basobok jo Nan Tungga, ditangah-tangah lingkaran, Tungga bantuak urang jago lalok, bujang Salamaik nyo bakato.

Bujang Salamaik (86-8)

Tuak mudo Anggu Nan Tungga
Tompangan badan diri ambo
Dek tuan danga-an bana
Rundiang nak jaleh tujuan nyo

Ambo nan sadang dipangipak
Duduak bamanuang surang diri
Mancaliak arah kamuko
Tampaklah puti sadang tagak
Lalu dituruik diampiri
Sampai ba-andai babicaro

Inyo tacinto nak batamu
Iyo jo diri datuak mudo
Ikolah puti nan datang tu
Lawan dek datuak babicaro

Anggun Nan Tungga (87-8)

Gondoriah nan baiak budi
Heran sungguah ambo mamandang
Dikualo kito bajanji
Manga dituruik kateh dandang

Pihak di diri badan ambo
Namuah manyawang lauik lapeh
Sabab mancari kandak Gondo
Kandak saratuih duo puluah

Indak buliah lilih jo sumbiang
Boneh bak padi nan satangkai
Kok ampo kandak salah ciek
Haram lillah niaik kasampai
Kaua nan indak mungkin lapeh

Gondo babaliak malah pulang
Buliah ndak sanang dalam hati
Kok lah cukuik kandak di dandang
Disinan janji ditapati

Santan Batapih (88-8)

Nan datang diri si Santan
Indak si Gondo nan ka iko
Barasian buruak garan tuan
Antah kok lalok alun jago

Tuan di Taluak Tanun Suri
Indak di Tiku Pariaman
Kok lalok jago bak kini
Ambo nak barang dikatoan

Nan datang Santan Batapih
Manga disabuik Gondoriah
Mambao pinang nan sadidih
Sabab pisuruah dari ayah

Anggun Nan Tungga (89-8)

Santan Batapih nan budiman
Iyolah salah badan ambo
Kandak hati maimbau Santan
Lidah tadoroang ka Nan Gondo

Kok iyo Santan nan kamari
Barilah ambo kato tarang
Supayo sanang dalam hati
Rundiang nak kito rantang panjang

Santan Batapih (90-8)

O…Tuan Angun Nan Tungga
Rajo rang dandang panjang nangko
Dek tuang danga-an bana
Rundiang nak jaleh tujuan-nyo

Ambo disuruah ayah kanduang
Andak manjapuik diri tuan
Nyo bincang tuan lah di Ruhun
Sadang di ateh dandang panjang
Itu sabab ambo dek tibo

Tuan oi melah to karumah
Kaminum aia gak satitiak
Kamakan nasi gak sakapa
Ka tuan tangan tatadah
Mikin ambo nak tuan caliak
Tando babako ka Nan Tungga

Sambia baranti lapeh payah
Miki ka indak lamo bana
Walaupun sabatang rokok
Agak-an sakapua siriah
Lah sanang juo hati ambo

Anggun Nan Tungga (91-8)

Oh…Santan mudo nan jombang
Bungo satangkai Tanun Suri
Sajak di Tiku lah mbo hadang
Baniaik juo nak kamari

Tapi wakatu iko kini
Santan antilah ambo singgah
Badan ambo tadamam-damam
Tubuah lah ngilu ngilu paniang
Sakik nan sajak dari Tiku
Damam tabao di Piaman
Bangkalai nan gondo juo
Sampai ka dandang ambo tangguang

Sakik nan pantang kanai ubek
Damam ndak buliah batawari
Di Tiku janji dibuek
Nan indak dapek mbo mungkiri
Santan antilah ambo singgah.

Santan Batapih (92-8)

Tan Tungga danga-an malah
Dek ayahnyo suruah japuik
Kalau lah kabek Gondoriah
Ba-a nyo ambo kamarabuik

Kalau bak kato tuan cako
Damam tabao di Piaman
Sungguah iyo kabek Nan Gondo
Bimbiang dikida lah si Santan

Sabuah lai pintak ambo
Walau bapikia di nan rumik
Lah patuik bana tuan singgah
Iyo ka koroang kampuang ambo
Kok iyo tuan sadang sakik
Damam bangkalai Gondoriah

Sakik nak ambo cari ubek
Damam nak ambo cari tawa
Paham di ambo ndak malesek
Mananti kato tuan Tungga
Kok sampai kaba ka Piaman
Ambo diupek Gondoriah
Nak sanang hati si Santan
Tan Tungga melah kito singgah

Anggun Nan Tungga (93-8)

Oh…Santan gadih nan jombang
Nan aluih budi bahaso
Kalau lah itu nan marintang
Lah kandak adaik jo limbago

Aluran badan diri kami
Jo Salamaik ambo baduo
Niaik mancari buruang nuri
Nan pandai bakato-kato

O…Santan pulanglah dulu
Kini jan lai kami karumah
Kok alah dapek nan kami tuju
Kapulang sajo kami singgah

Santan Batapih (94-8)

Tan Tungga rajo rang Tiku
Kok nyo tuan mancari nuri
Jaleh nan ado tuan tuju
Janjang kanaiak ndak badaki

Anak Nuri pandai bakato
Anak baruak pandai bakucapi
Apo nan indak pado ambo
Antah kok bulan jo matohari
Tuan kok lai rang pamurah
Indak patuik tuan babaso
O…tuan malah kito singgah
Naiak karumah tanggo ambo

Bujang Salamaik (95-8)

Tan Tungga si Magek Jabang
Pamuncak koto nan duo
Walau manitih mato padang
Kato bana disabuik juo

Lai takana tu dek tuan
Takalo kito kabalayia
Jo diri nan Gondoriah
Dihadapan nan tigo ratuih
Salamaik bana kasasinyo

Buek lah bakalian dalam
Satia lah bagantung tinggi
Indak nyo lapuak kanai hujan
Nan indak ubah ma-ubahi

Kandak nan Gondo kito cari
Janji arek nan kito ganggam
Kandak saratuih duo puluah
Baruak nan pandai bakucapi
Anak Musang panggaro ayam
Kain cindai panjang sambilan
Buruang nuri pandai bakato

Lah bara iko kalamonyo
Sabuah hanyo nan tingga
Anak nuri pandai bakato
Dek tuan kabek lah nak tangga

Kalupo rasonyo uncu ambo
Uncu nan gadih Gondoriah
Kok sampai batangan hampo
Hati jo alah tuan lengah

Batuka geleang panokok
Lah asiang kucindan sapiah
Ta umbuak dek baso elok
Mujua pai malang taraiah

Itu dek ambo nan taraso
Tuak mudo cubolah timbang
Pado iduik baputiah mato
Elok mati baputiah tulang

Anggun Nan Tungga (96-8)

Salamaik nan baiak budi
Suruik-an paham ka nan bana
Binguang dimalah Buyuang bali
Cadiak dimalah Buyuang jua

Kok hanyo Gondo rang Tiku
Usah lah Buyuang cameh bana
Ibaraik rueh jo buku
Indak mungkin bacarai tangga

Kuaik guntiang karano sapik
Tabik minyak karano kampo
Pandai batenggang dinan sulik
Lawuik budiman kiro-kiro
Kini baitu lah Salamaik
Lapeh dek Buyuang badan ambo
Nak lakeh dapek nan diniaik
Basaba Salamaik samantaro

Pado wakatu iko kini
Denai katurun kadaratan
Jo diri Santan batapih
Bujang ka tingga di dandang
Jo diri nan tigo ratuih
Kok tibo lanun kamalangga
Jan lengah bujang tantang itu
Denai katurun hanyo lai

Bujang Salamaik ( 97-8)

Tuak Mudo Sijabang Sati
Kok itu titah nan mandatang
Titah ka ambo jujuang tinggi
Nak ambo pakokoh dandang panjang.

Gurindam Legaran 9

Dek rayu Santan Batapih
Lah lunak hati Nan Tungga
Sampai tabao Tungga pulang

Salamaik tingga jo tangih
Mamacik janji jo ikara
Tingga di ateh dandang panjang

Turun biduak Tungga bajalan
Masuak kualo Tanun Suri
Lah tibo garan ateh rumah
Dek elok baso si Santan
Lah sampai babilang hari
Dek baso juo Tungga lengah

Adolah pado suatu hari
Sasudah minum jo makan
Tabukak raso kiro-kiro

Takana Tungga jo janji
Ka si Santan inyo tanyoan
Mari to danga baritonyo

Anggun Nan Tungga (98-9)

Santan Batapih rang nan bijak
Nan lauik budi bicaro
Agak Kamari Santan tagak
Ado dek ambo nan taraso

Aluran badan diri ambo
Dek Santan danga-an bana
Lah tigo pakan jo iko
Takana janji jo ikara

Takana janji kito daulu
Takalo masuak ka kualo
Antah si Santan kok lah ragu
Janji sainggo muluik sajo

Lah tigo pakan sampai kini
Antah dek Santan balupoan
Dimano sangkanyo buruang nuri
Bunyi nan indak kadangaran
Dek Santan rateh lah budi
Dipikia-pikia ditimbang
Kok ndak ado ba buruang nuri
Elok baliak ambo ka dandang
Ba apo pikiran Santan

Santan Batapih (99-9)

Oh...tuan Anggun Nan Tungga
Kok hanyo si buruang nuri
Asah damam lai kabatawa
Pasanang sajo dalam hati

Iyolah malang nan tarateh
Cameh nan sajak mulo tadi
Awak tibo buruang lah lapeh
Alun babaliak sampai kini

Sabanta lai kok nyo pulang
Lawan ba andai babicaro
Hati nan jan lai dipacewang
Lamo lambek kadapek juo
Alah kasanang hati tuan.

AnggunNan Tungga (100-9)

Oh...Santan nan elok baso
Rang mudo arih budiman
Indak ka ambo sangko-sangko
Sudah baguyu bagamangan

Santan pangicuah bahadapan
Litak tulang caia anggoto
Luluah sagalo pasandian
Sabab baitu kato ambo

Lah kanai ambo dek budi
Ta inang ambo dek baso
Santan lah nyato ndak ba nuri
Mangaku ado pado ambo

Mambuek hati mbo cameh
Pangicuah Santan kironyo
Janji di dandang hilang laleh
Sumpah sainggo bibia sajo

Samulo ambo lah picayo
Mangko mbo namuah singgah pulang
Kini ndak guno ambo siko
Ambo babaliak lah ka dandang

Santan Batapih (101-9)

Tan Tunga nan baiak baso
Usah cameh jo buruang tabang
Lakunyo lah baitu juo
Lah patang hari nuri pulang

Walau ndak pulang salamonyo
Indak patuik tuan rusuah-an
To cari nuri kagantinyo
Karumah Dang Dami Sutan

Tuan oi malah kito pai
Ka ilia kabaruah koto
Pai mancari buruang nuri
Nak jan barusuah hati juo
Tan Tungga melah kito pai.

Anggun Nan Tungga (102-9)

Oh...Santan Batapi nan budiman
Rang mudo nan elok baso
Mandanga rundiang si Santan
Lah agak sanang hati ambo

Tasabuik Dang Dami lai ba nuri
Kok untuang dapek dikandak-an
Lapeh lah ambo musim kini
Sangka bak raso lah di tangan

Ba rila-rila lah awak
Santan lapeh lah badan ambo
Pamujuak tangih nan ta-isak
Kok untuang mambaleh guno
Ba-apo pikiran hati Santan

Santan Batapih (103-9)

Oh...tuan Anggun Nan Tungga
Eloklah kito samo pai
Kabek sabalik kalau tangga
Sulik diambo mamahami

Racun dunia biso nyo dalam
Sulik lah urang ka maubek
Indak sanang dek tawa lai
Tawa tatimpo biso datang
Dukun bamain aka pulo
Tan Tungga nan elok baso
Pangulu mudo nak rang Tiku
Pamuncak lambah di Piaman
Kok sasek tuan disiko
Santan juo nan kamalu
Elok jo ambo pai kian

Anggun Nan Tungga (104-9)

Oh…Santan Batapih nan jumbang
Lubuak hati tapian mato
Usah baliku dinan tarang
Tungga di baliak itu pulo

Kareh pulo Santan nak pai
Duo jo badan diri ambo
Ambo nan indak duo hati
Asa lai suko samo suko

Kok lai suko ayah malapeh
Mintak lah rila dari ayah
Kato sapatah karila-an
Nyampang kok malang nan tarateh
Kito jan sampai salah langkah
Alah katarang tu dek Santan

Santan Batapih (105-9)

Oh...Tuan Anggun Nan Tungga
Pamuncak lambah di Piaman
Asah lai damam ka batawa
Aponyo tuan wak turuik-an

Rila di ayah kok lai dapek
Nak samo sanang dalam hati
Nak jan talalai jo talambek
Ambo bajalan lah sakali

Hap ...Tah ...Tih ...

Gurindam Legaran (10)

Rundiang putuih kato sasuai
Santan bajalan maso itu
Manuju surau ayah kanduang

Asah niaik lai kasampai
Nyo tampuah jalan bakeh lalu
Pado malu di urang kampuang

Santan di bimbang angan-angan
Lauik kok duo muaronyo
Tungga kok dapek dek Dang Dami

Santan lah tibo nyo disinan
Tanyo lah tibo dek ayah nyo
Sadang barundiang lah tu kini

Hap ...Tah ...Tih ...

Basambuang ka bagian lapan


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Pro-Kontra Pemekaran Nagari Era Otoda Kembali ke Nagari

(Bagian 5 dari 5 tulisan-Habis) OLEH   Yulizal Yunus Datuak Rajo Bagindo Dari perspektif nagari di Minangkabau dan sistem pemerintahann...